Kossak József (1855-1922) fényképész reklámlapja az izraelita hitközségekhez

314×235, Temesvár, 1896
2 levél, 3 nyomtatott oldal.
A felekezeti egyenlőség kimondása után ajánlja az egyházpolitikai törvények keresztülvivőinek tablóképét az izraelita honfitársaknak.
Példányunk a pécsi hitközség elnöksége részére címzett.
Hiánnyal, a bélyeg eltávolítva, a belső oldalakon kis szöveghiánnyal is.
Vízszintes és függőleges hajtásnyommal.

Azonosító: 26051
5.000 HUF

Farkas Zsuzsa: Embermásoló (Borsos József festőművész fényképeinek története)

Kecskemét, Magyar Fotográfiai Múzeum, 2009
A szerző azonos című monográfiájának teljes szövege és képanyaga, CD vátozatban.

Azonosító: 25838
3.000 HUF

Major Henrik (1890-1948) festő, grafikus, karikaturista eredeti, ceruzával rajzolt, szignált portréja Békeffy (Békeffi) István (1901-1977) színműíró, kabarészerzőről

171×117 mm.-es papírlapon, h. n., ca. 1935
Karinthy Frigyes: Bűvös szék c. darabjának előadása alkalmából.
A hátoldalon sajtóközlésre vonatkozó, grafitceruzás feliratokkal.
Jelentéktelen gyűrődésekkel.

Azonosító: 25643
36.000 HUF

Budapest, Iparcsarnok

Bp., ca. 1899
Hosszúcímzésű lap.
Megírt, postán futott.
A bélyeg leáztatva.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 25412
3.000 HUF

Budapest látképe

ca. 1901
Hosszúcímzésű lap.
Megírt.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 25410
3.000 HUF

Budapest, Operaház

Bp., ca. 1899
Hosszúcímzésű lap.
Megírt, postán futott (1899 IV.).
Bélyeg leáztatva.
Jelentéktelen foltokkal.

Azonosító: 25372
3.000 HUF

Paskai László (1927-2015) esztergomi érsek meghívókártyája Áder János (1959) politikus, Magyarország köztársasági elnöke és felesége, Herczegh Anita (1964) bíró részére /2 db./

108×200 mm.-es kartonlapokon, 2001
Tartalom: a Szent Korona Esztergomba történő szállítása alkalmából rendezendő ebédre invitálja címzetteket.

Azonosító: 25290
6.000 HUF

Bajcsy-Zsilinszky Endre (1886-1944) újságíró, politikus névjegye

ca. 1940
Az előlapon ismeretlen kéz által, barna tintával írt újévi üdvözlettel.
Jelentéktelen foltokkal.

Azonosító: 25231
4.000 HUF

A Körmendi Kaszinó gyászjelentése herceg Batthyány-Strattmann Ödön (1826-1914) vitorlázó, a Balatoni Yacht Egylet első parancsnoka elhunytáról

233×295, Körmend, 1914 X. 29.
A szombathelyi Ügyvédi Kamara részére megcímezve.
Postán futott (Körmend, 1914 X. 30.).
Vízszintes és függőleges hajtásnyommal.

Azonosító: 25214
8.000 HUF

Zitkovszky [Béla]: Kaffka Jenő (?-1944) árvaszéki ülnök, Kaffka Margit írónő apai nagybátyja

fénynyomat (183×142), h. n. [Miskolc], ca. 1900
A kép bal felső sarkában Kaffka Jenő barna tintával írt, sk. aláírásával; a jobb alsó sarokban a fényképész jelzetével.
A hátlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írt feliratokkal.

Azonosító: 24981
3.000 HUF

Ortvay Rudolf (1885-1945) fizikus, egyetemi tanár gyászjelentése

211×285, Bp., 1947 III. 24.
Ismeretlen kéz által, kék tintával megcímezve Fülep Lajos (1885-1970) művészettörténész, református lelkész részére.
Vízszintes és függőleges hajtásnyommal.

Azonosító: 24977
5.000 HUF

Masur Anna (1927-?) ukrán leány német birodalmi munkalapja

209×148 (összehajtva), Nürnberg, 1942-1944
Érvénytelenítve, Anna Masur fényképével, ujjlenyomatával, barna tintával írt, sk. aláírásával.
Az első lap belső oldalán gépelt, egymás fölé beragasztott lapokkal, egyik 1942, másik 1944-ből.
Viseltes, szakadozott.

Azonosító: 24948
20.000 HUF

Afrika térkép, Franz Biller kézzel színezett acélmetszete

227×291, [Pest?], 1840-es évek.
A térkép J. G. A. Galetti: Allgemeine Weltkunde c. munkájának valamelyik kiadásából való, feltehetően a tizedikből (Pest, Hartleben, 1847).
A hátoldalon ismeretlen ceruzarajzával.
Jelentéktelen gyűrődésekkel.

Azonosító: 24868
5.000 HUF

Barna Hugó fényképész képátadó tasakja promenade méretű fénykép részére

Miskolc, ca. 1900
Szakadásokkal, kis hiányokkal.

Azonosító: 24383
1.000 HUF

A Statisztika gyógyszertár borítéka

82×124, Bp., ca. 1930
Jelentéktelen gyűrődésekkel.

Azonosító: 24262
1.000 HUF

ismeretlen ceruzarajza a Heilbronn melletti tábor őrtornyáról

182×129, Heilbronn, 1945 V.
A jobb alsó sarokban a készítő (?) kék golyóstollal írt, sk. aláírásával.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 24211
3.000 HUF

ismeretlen krétarajza Karinthy Frigyes (1887-1938) íróról

217×160, h. n., XX. század közepe.
Alatta ismeretlen kéz által, grafitceruzával írva Karinthy neve.
Foltokkal.

Azonosító: 23943
6.000 HUF

Pénzes Bethen: Vizsgálatok az 1975. évi balatoni halpusztulással kapcsolatban

különlenyomat az Állattani Közlemények LXIII. 1-4. számából, (Bp., Akadémiai), 1976
123-130 p. + 3 t.
Az első levélen Pénzes Bethen kék golyóstollal írt, datált (1977 II. 8.), aláírt, sk. ajánlásával Felföldy Lajos (1920-2016) botanikus részére.
A borítékon Felföldy Lajos (1920-2016) botanikus kék golyóstollal írt, sk. aláírásával.
Kiadói papírkötésben.

Azonosító: 23754
3.000 HUF

Pénzes Bethen: Magyarországi dévérkeszeg-populációk összehasonlító növekedésvizsgálata

(Bp., Akadémiai), 1968
87-96 p.
Különlenyomat az Állattani Közlemények LV. 1-4. számából.
A borítékon Felföldy Lajos kék golyóstollal írt, sk. aláírásával.
Kiadói papírkötésben.
Hozzá tartozik: Pénzes Bethen: Adatok a balatoni dévérkeszeg (Abramis Brama L.) növekedéséhez
Tihany, 1966
173-176 p.
Az első levélen Felföldy Lajos kék golyóstollal írt, sk. aláírásával.
Tűzve, papírcsíkkal megerősítve, kötés nélkül.

Azonosító: 23641
1.000 HUF

Tóth Ida kutyafodrásznő reklámkártyája

81×139, Bp., 1939
A hátoldalán megcímzett, postán futott (Bp., 1939 II. 17.).
Enyhe, függőleges hajtásnyommal, jelentéktelen kopásnyomokkal.

Azonosító: 23599
1.000 HUF

Molnár Gyula – Tölg István: Röntgenológiai módszer a fogassüllő (Lucioperca Lucioperca L.) gyomoremésztésének vizsgálatára

különlenyomat az Állattani Közlemények XLVIII/1-4. számából, 1961
107-109 p. + 1 t.
A borítékon Tölg István kék golyóstollal írt, datált (Tihany, 1961 VIII. 4.), aláírt, sk. ajánlásával Felföldy Lajos (1920-2016) botanikus részére.
Kiadói papírkötésben.

Azonosító: 23591
800 HUF

G. H. & K.: Eleonora Duse (1858-1924) olasz színésznő

képeslap, eredeti rézkarc, ca. 1910
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 23563
5.000 HUF

Felföldy Lajos: A növényevő halak telepítésének problémája a Balatonba

Bp., Vízgazdálkodási Tudományos Kutató Intézet, 1972
7 lev.
Tudományos napok IV. ülésszak, 3. füzet.
A borítékon Felföldy Lajos piros golyóstollal írt, sk. aláírásával.
Kiadói papírkötésben.

Azonosító: 23547
1.000 HUF

számomra ismeretlen művész eredeti tusrajza

64×270 mm.-es papírlapon, h. n., ca. 1940
A hátoldalon “Alkalmas” feliratú bélyegzővel.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 23425
4.000 HUF

A Budapesti Fényképészek és Fényképnagyítók Ipartestülete formanyomtatványa Sajber Ilona részére

338×202, Bp., 1940 I.
1 levél, 1 nyomtatott oldal.
Tartalom: felszólítják címzettet 18 Pengő ipartestületi tagdíj fizetésére.
Ismeretlen kéz által, barna tintával címzett, Olgyay László és Boronkay Kálmán nyomtatott aláírásával, valamint az Ipartestület bélyegzőjével.
Hajtásnyomokkal, foltokkal, jelentéktelen gyűrődésekkel.

Azonosító: 22995
1.000 HUF