Scheiber Sándor (1913-1985) nyelvész, irodalomtörténész, rabbi kék golyóstollal írt, aláírt, sk. képeslapja Kecskeméti György szerkesztő részére

Oxford, 1975 II. 7.
Tartalom: üdvözletét küldi címzettnek és munkatársainak.
Foltokkal, a sarkoknál jelentéktelen gyűrődésekkel.

Azonosító: 26498
2.400 HUF

Rott Nándor (1869-1939) püspök fekete tintával írt, aláírt, sk. levelezőlapja Keményfy K. Dániel (1866-1935) ferences részére

Bp., 1916 IX. 11.
Postán futott (Bp., 1916 IX. 12.) lap.
Tartalom: előadás ügyében jelzi az alkalmas időpontokat és elfoglaltságát címzettnek.
Jelentéktelen foltokkal.

Azonosító: 26452
3.000 HUF

Koncertlap Mack Harrell (1909-1960) amerikai operaénekes kék tintával írt, sk. aláírásával

236×158 (összehajtva), Bp., 1937
2 levél, 4 nyomtatott oldal.
Vízszintes hajtásnyommal.

Azonosító: 26011
12.000 HUF

Koncertlap Vasa Prihoda (1900-1960) cseh hegedűművész és Charles Cerné (1897-1943) osztrák zongoraművész grafitceruzával írt, sk. aláírásával


221×147, Kassa, 1924 XI. 11.
Vízszintes és függőleges hajtásnyommal, jelentéktelen gyűrődésekkel.

Azonosító: 26008
12.000 HUF

Forster Gyula (1846-1932) jogi és művészeti szakíró fekete tintával írt, aláírt, sk. levele Keményfy K. Dániel (1866-1935) ferences részére “Főtisztelendő Tanár ur” megszólítáásal

177×113 mm.-es levélpapíron, Bp., 1905 III. 18.
2 levél, 2 beírt oldal.
Tartalom: értesíti címzettet, hogy Farkasföldi Imre személyében talált egy embert, aki a hercegprímásnak (talán Scitovszky János) tanítványa volt, s jól ismerte, s kérdezi, mikor látogathatná meg címzettet Esztergomban.
Vízszintes hajtásnyommal.

Azonosító: 25760
4.500 HUF

Klösz Pál (1874-1951) gyáros, cégtulajdonos barna tintával írt, sk. aláírásai közjegyzői hitelesítő okiraton

kézzel kitöltött formanyomtatvány Hedry Aladár közjegyző fejléces levélpapírján (341×210), Bp., 1941 IV. 30.
1 levél, 1 beírt oldal.
Hajtásnyomokkal, kis beszakadásokkal, jelentéktelen gyűrődésekkel.

Azonosító: 25709
12.000 HUF

Bohumil Hrabal (1914-1997) cseh író géppel írt, kék golyóstollal, sk. aláírt meghatalmazása Szigeti László (1949) író, újságíró részére

A4-es papírlapon, Bp., 1988 XI. 3.
1 levél, 1/2 beírt oldal.
Tartalom: meghatalmazza címzettet versei és művei kiadása ügyében.
Szigeti Lászlónak az Hraballal való beszélgetései “Zsebcselek: interjúregény”" címmel jelentek meg könyvalakban ((Pozsony), Kalligram, 1992).
Vízszintes és függőleges hajtásnyommal.

Azonosító: 25483
36.000 HUF

Marczali Henrik (1856-1940) történetíró, tanár barna tintával írt, aláírt, sk. levele Keményfy K. Dániel (1866-1935) ferences részére “Nagyságos és főtisztelendő uram!” megszólítással

175×114 mm.-es papírlapon, Bp., 1917 VII. 8.
1 levél, 1 beírt oldal.
Tartalom: sajnálkozik, hogy felesége betegsége miatti elutazása okán csak most van alkalma címzettnek megköszönni munkája során nyújtott segítségét.
Vízszintes hajtásnyommal.

Azonosító: 25481
4.000 HUF

Takáts Sándor (1860-1932) piarista tanár, író, művelődéstörténész fekete tintával írt, aláírt, sk. levele Keményfy K. Dániel (1866-1935) ferences részére “Igen tisztelt főtisztelendő Úr!” megszólítással

204×128, Bp., ca. 1895
2 levél, 2 beírt oldal.
Tartalom: köszöni címzettnek felkérését, és egyben jelzi, hogy annak vállalásai miatt nem tud eleget tenni, de ezt a későbbiekben kilátásba helyezi. Kérdezi, hallott-e Károlyi Sándor “Providentia Dei” című, kéziratban lévő munkájáról, melyet röviden jellemez, és egyben igéretet tesz bevezető és jegyzetek írására, amennyiben a téma címzettet érdekelné.
Vízszintes hajtásnyommal.

Azonosító: 25455
8.000 HUF

Kossuth Lajos (1802-1894) jogász, politikus, Magyarország kormányzója részére címzett levélboríték

Columbo (USA), 1877
Postai bélyegzőkkel.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 25439
12.000 HUF

Bárdos Lajos (1899-1986) zeneszerző, karnagy, zenetudós géppel írt, barna tintával, sk. aláírt megjegyzései V. B. “Szánt a babám” c. letétéhez

a “Magyar Kórus” fejléces levélpapírján (303×232), ca. 1940
1 levél, 1/2 beírt oldal.
Tartalom: részletezi észrevételeit, és a szerzőt továbbképzésre buzdítja.
Vízszintes és függőleges hajtásnyommal, beszakadással.

Azonosító: 25368
5.000 HUF

Mészáros János (1873-1947) kanonok, Albrecht főherceg nevelője (1903-1916) barna tintával írt, aláírt, sk. képeslapja Habsburg Albrecht (1897-1955) főherceg, politikus részére

Alsótátrafüred, 1906 VIII. 13.
Hosszúcímzésű lap.
Postán futott.
Tartalom: köszöni címzett levelét, s üdvözli a pénteki viszontlátásig is.
Jelentéktelen kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 25288
8.000 HUF

Klaus Maria Brandauer (1943) színész, rendező fekete tollal írt, sk. aláírása

autogram gyűjtő kartonlapon (105×151), Bp., ca. 1990

Azonosító: 25253
2.000 HUF

gróf Vay Ábrahám (1789-1855) főispán, képviselő, földbirtokos barna tintával írt, aláírt, sk. levele Szarka Ignác (1818 k.-1877) ügyvéd részére “Édes Szarkám!” megszólítással

225×177 mm.-es papírlapon, Berkesz, 1851 III. 7.
2 levél, 1/2 beírt oldal.
Tartalom: jószágvásárlás és eladás ügyében kéri címzett intézkedését.
Hajtásnyomokkal, gyűrődésekkel.

Azonosító: 25218
8.000 HUF

Vajna Gábor (1891-1946) őrnagy, nyilas belügyminiszter gépelt, kék tintával, sk. aláírt levelezőlapja Oláh István miniszteri osztálytanácsos részére “Kedves Barátom!” megszólítással

Vajna Gábor fejléces levelezőlapján, Bp., 1943 II. 20.
Tartalom: bombakároktól súlytottak egészségügyi ellátása ügyében folyamodik a minisztériumhoz.
Függőleges hajtásnyommal, kopásnyomokkal.

Azonosító: 25216
6.000 HUF

Kézzel írt nyugta báró Bánffy Pál (1798-1863) felsőházi tag barna tintával írt, sk. aláírásával

166×220 mm.-es papírlapon, Pest, 1842 X. 19.
1 levél, 1 beírt oldal.
Tartalom: huszonöt rénes forintok kézhez vételét nyugtatványozza.
Függőleges hajtásnyommal, gyűrődésekkel.

Azonosító: 25191
4.000 HUF

Hubay Miklós (1918-2011) író, műfordító “A lehetetlenség határain” c. írásának géppel írt kézirata, fekete és kék golyóstollal írt, sk. javításaival

A4-es papírlapokon, h. n., 1980
2 levél, 1 és 1/2 beírt oldal.
Az írás szerepel Hubay digitalizált művei között, a jelen kézirattól kisebb eltérésekkel.
Jelentéktelen gyűrődésekkel.

Azonosító: 25128
4.000 HUF

Várkonyi Nándor (1896-1975) író, szerkesztő géppel írt, barna tintával, sk. aláírt levele Merényi Oszkár (1895-1981) irodalomtörténész részére “Kedves Barátom!” megszólítással

a “Sorsunk” fejléces levélpapírján (146×220), Pécs, 1944 IX. 29.
1 levél, 1 beírt oldal.
Tartalom: elnézést kérve késedelmes soraiért üdvözli címzettet, s üdvözli körükben, egyben megköszönve küldött Berzsenyi cikkét is. Mivel helyhiánnyal küzdenek, a közlésre nem ad pontos időpotot, de ígéri, amint lehet. Végezetül minden jót kíván címzettnek, s kéri, ha (főleg a háború folytán) helyzetében változás állna be, arról feltétlenül értesítse.
Függőleges hajtásnyommal, gyűrődésekkel.

Azonosító: 25074
5.000 HUF

Bartalis János (1893-1976) költő barna tintával írt, aláírt, sk. levele ismeretlenhez “Kedves Kata néni” megszólítással

210×169 mm.-es levélpapíron, Alsókosály, 1922 II. 24.
1 levél, 2 beírt oldal.
Tartalom: levélíró birtokvitába keveredett egy erdősáv miatt, ami a telekkönyv szerint is az ő, vagy az általa képviselt családtagok tulajdonában van. Tájékoztatja címzettet, hogy arról térképvázlatot készített és a magas költségek elkerülése végett a pert minél előbb le szeretné zárni. Sérelmezi, hogy az emberek, akiknek a falevelet eladta, a területükbe is belevágtak. Jóindulata jeléül hívja a rokonokat lovagolni.
Vízszintes és függőleges hajtásnyommal, jelentéktelen gyűrődésekel.

Azonosító: 25072
10.000 HUF

Herman Lipót (1884-1972) festőművész, grafikus érettségi bizonyítványa

kézzel kitöltött formanyomtatvány (372×240), Szeged, 1901 VI. 27.
2 levél, 2 beírt oldal.
A miniszteri biztosok, az iskolaigazgató, valamint a vizsgabizottság tagjainak sk. aláírásával.
Vízszintes és függőleges hajtásnyommal, kopásnyomokkal.
(A képen az első oldal részlete látható.)

Azonosító: 25057
20.000 HUF

Supka Géza (1883-1956) író, régész, művészettörténész géppel írt, barna tintával, sk. aláírt levele Végh Gusztáv (1889-1973) grafikus, iparművész részére “Mélyen tisztelt Kolléga Uram!” megszólítással

Supka Géza fejléces levélpapírján (A4-es méret), Bp., 1931 V. 26.
1 levél, 1 beírt oldal.
Tartalom: tudatja címzettel, hogy az újrainduló Literatura lapban szívesen közölne róla és munkásságáról összefoglaló tanulmányt, s ez ügyben szívesen beszélne vele.
Vízszintes és függőleges hajtásnyommal, gyűrődésekkel.

Azonosító: 25027
4.500 HUF

gróf Esterházy Móric (1881-1960) politikus, miniszterelnök sk. aláírt (a szöveg más kéz írása) levele ismeretlennek “Nagyságos Apát, Esperesplébános Úr!” megszólítással

“Csákvár / Fejér megye” fejléces levélpapíron (183×142), 1914 I. 16.
2 levél, 1 és 1/2 beírt oldal.
Tartalom: címzett levelére válaszolva értesíti, hogy az értekezletre delegáltat nem küld. Másrészt kifejti, hogy a József kápolna alapjának felhasználására kegyúri engedély elég, egyházmegyei újabb hozzájárulás nélkül. Végezetül megírja, hogy az illetékesekkel való összehangoltság nélkül a tóvárosi Kapucinus Templom kibővítése aligha lesz kivihető.
Vízszintes hajtásnyommal, jelentéktelen foltokkal.

Azonosító: 24990
12.000 HUF

Ferenczi Zoltán (1857-1927) irodalomtörténész, könyvtáros fekete tintával írt, aláírt, sk. sorai ismeretlennek “Mélyen T. Nagys. Asszony!” megszólítással

kartonlapon (86×115), Bp., 1916 II. 17.
1 beírt oldal.
Tartalom: köszöni címzettnek jegyeit lányának fellépésére, melyről elismeréssel és dícsérettel ír.
Jelentéktelen foltokkal.

Azonosító: 24988
4.500 HUF

Rendelet Kővágó József (1913-1996) katonatiszt, politikus, Budapest főpolgármestere kék golyóstollal írt, sk. aláírásával Zimányi János adóhivatali tanácsos részére

géppel kitöltött formanyomtatvány (A4-es papírlapon), Bp., 1946 XII. 24.
1 levél, 1 beírt oldal.
Tartalom: kinevezi címzettet adóhivatali tanácsosnak azzal a feltétellel, hogy magyar állampolgárságát egy éven belül igazolni köteles.
A jobb szélen grafitceruzával írt jegyzettel, miszerint a feltételnek 1947 márciusában a címzett eleget tett.
Vízszintes és függőleges hajtásnyommal, jelentéktelen gyűrődésekkel.

Azonosító: 24975
4.000 HUF

Hevesi Sándor (1873-1939) rendező, író, színházigazgató lila tintával írt, alírt, sk. sorai ismeretlennek

egykori emlékkönyv lapján (114×136), Bp., 1929 VI. 2.
1 levél, 1 beírt oldal.
Tartalom: jókívánságait és elismerését tolmácsolja címzettnek.
Jelentéktelen gyűrődésekkel és foltokkal.

Azonosító: 24920
6.000 HUF