Marx, Karl: A démokritoszi és epikuroszi természetfilozófia különbsége (Doktori disszertáció)

Bp., (Kossuth), 1969
VII + [1] + 161 + [3] p. + 2 t.
A mű eredeti címe: Differenz der demokritischen und epikureischen Naturphilosophie.
Magyarul közreadta a Marxizmus-Leninizmus Klasszikusainak Szerkesztősége.
Kiadói vászonkötésben.

Azonosító: 26150
3.000 HUF

Méliusz József: A Horace Cockery-Múzeum / Horace Cockery darabokra tört elégiája

Bukarest, Kriterion, 1983
457 + [3] p.
Első kiadás.
A címlapon Méliusz József kék golyóstollal írt, datált (Bp., 1983 X. 17.), aláírt, sk. ajánlásával Thurzó Sándor részére.
Kiadói kartonkötésben, eredeti, kissé kopott papír védőborítóban.

Azonosító: 26116
4.000 HUF

Nyerges Ágnes: Viselkedjünk!

(Bp., Lapkiadó Vállalat), [1987]
200 p.
Egyetlen kiadás.
Endrődi István rajzaival.
A címlapon Nyerges Ágnes kék golyóstollal írt, datált (1987 VI. 17.), aláírt, sk. ajánlásával Thurzó Sándor részére.
Kiadói papírkötésben.

Azonosító: 26113
2.000 HUF

Nemeskürty István: Requiem egy hadseregért

Bp., Magvető, (1972)
306 + [4] p.
Első kiadás.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, illusztrált papír védőborítóban.

Azonosító: 26111
2.400 HUF

Aiszkhülosz: Oreszteia


[Bp., Európa, 1962]
149-275 + [1] p.
“A fordító ajándéka tisztelete jeléül”.
Fordította: Devecseri Gábor.
Az első levélen devecseri Gábor kék golyóstollal írt, datált (1962 VI. 24.), aláírt, sk. ajánlásával.
Ázásnyomokkal.
Kiadói, csúnya papírkötésben.

Azonosító: 26098
2.000 HUF

Fehér Klára: Búcsú a tengertől (Regény)

Bp., Szépirodalmi, (1983)
151 + [3] p.
Első kiadás.
A címlapon Fehér Klára kék golyóstollal írt, datált (1983 Karácsony), aláírt, sk. ajánlásával Thurzó Sándor részére.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, illusztrált papír védőborítóban.

Azonosító: 26090
2.000 HUF

Gáspár Margit: A fekete császár (Fantasztikus regény (majdnem olyan fantasztikus, mint a valóság))

Bp., Szépirodalmi, (1983)
123 + [5] p.
Első kiadás.
A címlapon Gáspár Margit kék tintával írt, datált (1983 X. 21.), aláírt, sk. ajánlásával Thurzó Sándor részére.
Kiadói vászonkötésben, eredeti papír védőborítóban.

Azonosító: 26053
3.000 HUF

Szimonidesz Lajos: Jézus Krisztus a Harmadik Birodalomban ((A most vitatott kérdések – A régi Jézus élete-kutatás – A kutatás további lehetőségei és várható eredményei)

(Bp.), Rekord, [1937]
391 + [1] p.
Első kiadás.
A címlapon egykori tulajdonosi (grafitceruzás) névaláírással.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben.

Azonosító: 26006
6.000 HUF

Dénes Zsófia: El ne lopd a léniát, és…

Bp., Gondolat, 1984
433 + [3] p.
Második, átdolgozott és bővített kiadás.
A szennycímlapon Dénes Zsófia kék filctollal írt, datált (1984 Karácsony), aláírt, sk. ajánlásával Detre Józsefné szerkesztő, jelen kötet felelős szerkesztője részére.
Kiadói vászonkötésben, eredeti papír védőborítóban.

Azonosító: 25971
4.000 HUF

Vaszary Gábor: Ő

Toronto, Pannonia, (1966)
307 + [3] p.
A szerző rajzaival illusztrált.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, kissé szakadozott, illusztrált papír védőborítóban.

Azonosító: 25928
2.000 HUF

Tarnóczy Tamás: Zenei akusztika

Bp., Zeneműkiadó, (1982)
445 + [3] p.
Egyetlen kiadás.
245 szövegközti ábrával illusztrált.
Az előzéklapon Tarnóczy Tamás fekete filctollal írt, datált (1995 III. 23.), aláírt, sk. ajánlásával Karcsay Rezső főmérnök részére.
A címlapon egykori könyvtári bélyegzővel.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, kissé szakadozott, illusztrált papír védőborítóban.

Azonosító: 25883
4.000 HUF

Dénes Zsófia: Élet helyett órák (Egy fejezet Ady életéből) / Talán Hellász küldött (Kiadatlan levelek Ady Endréhez és más dokumentumok)

Bp., Magvető, (1980)
271 + [33] p.
Negyedik, bővített kiadás.
A szennycímlapon Dénes Zsófia kék golyóstollal írt, datált (1981), aláírt, sk. ajánlásával Detre Józsefné szerkesztő részére.
Kiadói, kissé foltos, illusztrált papírkötésben.

Azonosító: 25802
3.000 HUF

Dénes Zsófia: Szivárvány / Pesttől Párizsig

Bp., Gondolat, 1979
458 + [6] p.
A “Szivárvány” és “Párizsi körhinta” c. kötetek együttes, átdolgozott második kiadása.
A szennycímlapon Dénes Zsófia kék golyóstollal írt, datált (1979 VIII.), aláírt, sk. ajánlásával Detre Józsefné Zsuzsa szerkesztő részére.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, kissé kopott és foltos papír védőborítóban.

Azonosító: 25787
3.000 HUF

Sirola, Gino: Accordi Magiari

Trieste, “Parnaso”, 1928
194 + [2] p.
Első kiadás.
Schöpflin Aladár bevezetőjével.
A szennycímlapon Gino Sirola barna tintával írt, datált (Fiume, 1928 VI. 20.), aláírt, sk. ajánlásával Osvát Ernő (1876-1929) szerkesztő, író, a “Nyugat” kritikusa részére.
Felvágatlan példány, kivéve a 28. oldalig, a 129-136. oldal közötti, és a 177. oldaltól a kötet végéig terjedő részeket (Bevezető, öt költő egy-egy verse, Petőfi Sándor, Tóth Árpád, Áprily Lajos, Reményik Sándor és Végvári (aki azonos az előbbi Reményik Sándorral…) verseit tartalmazó részek, valamint a tartalom).
Körülvágatlan.
Kiadói, kissé foltos papírkötésben.

Azonosító: 25570
36.000 HUF

Szabó Magda: Freskó

Bp., Magvető, 1958
195 + [1] p. + 1 t.
Első kiadás.
Megjelent 3000 példányban.
A címlapon Szabó Magda kék golyóstollal írt, aláírt, sk. ajánlásával Pál Ferenc János (1903-1989) mérnök, könyvgyűjtő részére.
Kiadói, kopott félvászon kötésben, eredeti, hiányos papír védőborítóban.

Azonosító: 25478
20.000 HUF

Makkai János: Politika-isten rabságában

(Bp.), Szerző, (1943)
400 p.
Egyetlen kiadás.
A címlapon Makkai János kék tintával írt, aláírt, sk. ajánlásával Mikecz Ödön (1894-1965) ügyvéd, főispán, miniszter részére.
A 71/72. oldal alsó negyede hiányzik.
Kiadói, kissé kopott félvászon kötésben.

Azonosító: 25451
30.000 HUF

Vanderheim I. Gaston: Húsz hónap Abessziniában

Bp., Lampel Róbert (Wodianer F. és Fiai), (1900)
78 + [2] p.
A könyv a Magyar Könyvtár 183. kötete.
Fordította: Brózik Károly.
Szövegközti képekkel illusztrált.
Viseltes, szakadozott és hiányos papírkötésben.

Azonosító: 25408
2.000 HUF

Gellért Oszkár: Nem vagy egyedül (Versek)

[Bp.], Szépirodalmi, 1956
78 + [2] p.
Első kiadás.
Megjelent 1500 példányban.
A szennycímlapon Gellért Oszkár kék tintával írt, datált (1956 V. 28.), aláírt, sk. ajánlásával Zerinváry Szilárd (1915-1958) csillagász, tanár, költő részére.
Kartonált, eredeti, kissé kopott papír védőborítóban.

Azonosító: 25379
15.000 HUF

Uj magyar lira (Fiatal költők antológiája)

(Bp.), Vajda János Társaság, (1934)
86 + [2] p.
Első kiadás.
Összeállította: Kárpáti Aurél.
Mások mellett Jékely Zoltán, József Attila, Radnóti Miklós, Sértő Kálmán, Weöres Sándor, Zelk Zoltán verseivel.
Kiadói, kissé kopott papírkötésben.

Azonosító: 25341
3.600 HUF

Varga Kálmán, dr. [szerk.]: A Magyar Királyi földmivelésügyi miniszter fennhatósága alatt álló Debreceni M. Kir. Gazdasági Akadémia évkönyve 1925-1926.

Debrecen, Magyar Nemzeti Könyv és Lapkiadóvállalat Részvénytársaság, 1926
92 + [4] p. + 19 t.
Kiadói, kissé kopott papírkötésben.

Azonosító: 25280
3.600 HUF

Szőke Sándor, dr.: Dombóvár

Bp., k. n., 1971
220 p. + 26 t. + 2 kihajtható melléklet.
Dombai István előszavával.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, kopott papír védőborítóban.

Azonosító: 25249
3.000 HUF

A ‘Sigray Alapitvány emlékünnepe Nagykőrösön, 1911 szeptember 10. napján.

Nagykőrös, Ottinger-nyomda, 1912
102 + [4] p. + 4 t.
Egyetlen kiadás.
Az előzéklapon ‘Sigray Pál (1839-1925) ügyvéd, földbirtokos barna tintával írt, aláírt, sk. ajánlásával Beretvás Görgyné szül. ‘Sigray Terézia (1851 k.-1925) részére.
Kiadói, kissé kopott, aranyozott vászonkötésben.

Azonosító: 25222
12.000 HUF

Petőfi, Alexandre: Le Chevalier Jean

Paris, Ernest Leroux, 1877
VIII + 101 + [3] p.
Első kiadás.
Fordította: A Dozon.
A “János Vitéz” első francia fordítása.
Az eredeti borítékok felhasználásával készült, későbbi félvászon kötésben.

Azonosító: 25181
20.000 HUF

Petőfi, Alexander: Gedichte von – –

Halle, Otto Hendel, (1887?)
VIII + 115 + [1] p. + 1 t.
A verseket Petőfi német fordításaiból válogatta és a költő életrajzát írta: Alfred Teniers.
A könyv a “Bibliothek der Gesamtlitteratur” c. sorozat 152-153. kötete.
Kiadói, kissé foltos papírkötésben.

Azonosító: 25051
3.000 HUF

Maróthy Jenő: Szeptembertől – márciusig (Regény) I-II. /2 db./

Bp., Studium, [1934]
221 + [3] p.; 291 + [1] p.
Egyetlen kiadás.
Az első kötet címlapján ismeretlen kéz által, barna tintával írt ajánlással Kerényi Grácia (1925-1985) költő, műfordító részére.
Az első 98 oldal kivételével felvágatlan példány.
Körülvágatlan.
Mindkét kötet kiadói papírkötésben.

Azonosító: 25048
3.000 HUF