[?]: gróf Batthyány Lajos (1807-1849) politikus, Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke

visit (105×62), h. n., ca. 1860
Metszetről készült fotó-reprodukció.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 26074
8.000 HUF

[?; Henri Le Lieure fényképéről]: Kossuth Lajos (1802-1894) jogász, politikus, Magyarország kormányzója

334×241, h. n., ca. 1920-40
Henri Le Lieure Torinóban, 1859-ben készült felvételének másolata.
A karton jobb alsó sarkában kis törésnyommal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 25449
20.000 HUF

[?]: Szende Béla (1823-1882) 1848/49-es honvéd százados, politikus, miniszter

visit (105×61), h. n., ca. 1870
A hátlapon ismeretlen kéz által, kék tintával írt felirattal.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 24199
24.000 HUF

[?]: a Batthyány kormány tablóképe

visit (101×66), h. n., ca. 1860
Tyroler József Weber Henrik rajza után készült metszetének fotó-reprodukciója.
A képen látható, fentről lefelé, balról jobbra: gróf Batthyány Lajos (1807-1849) miniszterelnök, Szemere Bertalan (1812-1869) író, politikus, miniszterelnök, herceg Esterházy Pál (1786-1866) diplomata, miniszter, Klauzál Gábor (1804-1866) politikus, miniszter, Kossuth Lajos (1802-1894) jogász, politikus, Magyarország kormányzója, Mészáros Lázár (1796-1858) honvéd altábornagy, miniszter, gróf Széchenyi István (1791-1860) politikus, író, miniszter, báró Eötvös József (1813-1871) jogász, író, miniszter, Deák Ferenc (1803-1876) jogász, politikus, miniszter.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 23487
8.000 HUF

[?]: Petőfi Sándor (1923-1949) költő, 1848/49-es honvéd őrnagy

visit (109×62), h. n., ca. 1865
Festményről készült fotó-reprodukció.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 22993
3.000 HUF

Pfleger Károly: Vály Béla (1828 k.-1910) járásbíró, 1848/49-es honvéd százados, neje, szül. Rosos Irma, valamint Illyés Györgyné szül. Rosos Cecília (1819 k.-1902) társaságában

visit (105×61), Pest, ca. 1865
A hátlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írt ajánlással Rosos László részére.
Ugyanott grafitceruzával írva a képen szereplők neve.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 22308
10.000 HUF

[?]: gróf Roggendorf Róbert (1833-1887) katonatiszt, 1848-49-es másodkapitány lóháton

visit (97×61), h. n., ca. 1865
A hátlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írt felirattal.

Azonosító: 21213
15.000 HUF

[?]: gróf Batthyány Lajos kormánya, az Első Felelős Magyar Minisztérium

visit (65×99), h. n., ca. 1865
Barabás Miklós (1810-1898) 1848-as lithográfiája után készült fotó-reprodukció.
A képen balról jobbra gr. Batthyány Lajos (1807-1849) miniszterelnök, Deák Ferenc (1803-1876) igazságügyminiszter, Kossuth Lajos (1802-1894) pénzügyminiszter, br. Eötvös József (1813-1871) kultuszminiszter, Szemere Bertalan (1812-1869) belügyminiszter, Mészáros Lázár (1796-1858) hadügyminiszter, Klauzál Gábor (1804-1866) földművelés- és iparügyi miniszter, gr. Széchenyi István (1791-1860) közlekedésügyi miniszter, valamint hg. Esterházy Pál (1786-1866) külügyminiszter portréja.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 20248
8.000 HUF

[Borsos József és Doctor Albert]: gróf Mikó Imre (1805-1876) politikus, történész, miniszter, műkedvelő fényképész

visit (99×59), h. n. [Pest], ca. 1867
A hátlapon ismeretlen kéz által, lila tintával írva Mikó neve.
Jelentéktelen kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 18536
12.000 HUF

Veress F[erenc]: Gámán Zsigmond (1829-1907) kereskedelmi és iparkamarai titkár, 1848-49-es honvéd

visit (105×63), Kolozsvár, ca. 1860
Veress Ferenc ismeretlen, a szakirodalom által nem jegyzett versoja.
Az előlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írva a férfi neve.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 17231
20.000 HUF

Veress Ferencz: Nendtvich Sándor (1822-1890) főmérnök, 1848-49-es utász főhadnagy

visit (105×66), Kolozsvár, ca. 1860
Veress ismeretlen, a szakirodalom által nem (sem) jegyzett versoja.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 17225
24.000 HUF

Veress F[erenc]: Gámán Zsigmond (1829-1907) kereskedelmi és iparkamarai titkár, műfordító, 1848/49-es honvéd

visit (106×65), Kolozsvár, ca. 1875
Veress Ferenc 21. versoja, Kincses Károly: Levétetett Veressnél [...] c. könyve szerint.
Az előlapon ismeretlen kéz által, fekete tintával írva Gámán Zsigmond neve.
Jelentéktelen kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 17109
4.000 HUF

Jászay Pál (1809-1852) történész, oklevélkutató, a forradalom alatt gr. Batthyány Lajos miniszterelnök titkára barna tintával írt, aláírt, sk. levele testvére, Jászay Sámuel (1806 k.-1890) ügyvéd részére “Kedves Samum!” megszólítással

188×119 mm.-es levélpapíron, Bécs, 1839 I. 25.
2 levél, 4 beírt oldal.
Tartalom: névnapja estéjén örömmel írja és jókedvben testvérének jelen levelet, s részletesen tájékoztatja kikkel találkozott (mások mellett pl. Ocskay Antal (1795-1848) kassai püspökkel, gróf Frimonttal (valószínűleg Frimont Béla (1817-1860) főrendről van szó), kinek ajándékait s kora esti szíves látogatását hosszabban részletezi). Ezekután a közelmúltban lezajlott hivatali ismeretségeit, ügyeit ecseteli, majd szeretettel búcsúzik bátyjától, remélve, hogy mihamarabb mint házasembert üdvözölheti.
Hajtásnyomokkal, jelentéktelen gyűrődésekkel és foltokkal.

Azonosító: 16720
60.000 HUF

Jászay Pál (1809-1852) történész, oklevélkutató, a forradalom alatt gr. Batthyány Lajos miniszterelnök titkára barna tintával írt, aláírt, sk. levele testvére, Jászay Sámuel (1806 k.-1890) ügyvéd részére “Kedves Samum!” megszólítással

228×181 mm.-es levélpapíron, Bécs (Wien), 1838 I. 2.
2 levél, 4 beírt oldal.
Tartalom: örömmel újságolja, hogy főnökét, Teleki grófot a király koronaőrré nevezte ki, s ezután annak hozzá intézett, elismerő szavait tolmácsolja; reménykedik, hogy új hivatala, mely eme változással rá várni fog, nem ad majd panaszra okot. Ezekután az előtte lehetőségként álló utakat latolgatja, és kitér a változás bizonytalanságával beálló anyagi nehézségeire. Majd a címzett arájának küldött pohárra tér ki, s bizonytalankodik, nem a leendő anyósnak szánt ajándék lenne-e, mert ez esetben az általa eszközölt monogram gravírozása helytelen volna. Ezt követően jövendője lehetőségeiről filozofál, majd közös barátjuk üdvözletét tolmácsolja. Köszöni címzett szíves érdeklődését írásai, munkája felől, s az ezzel kapcsolatos terveiről, lehetőségeiről ír. Testvérét szerető szavakkal köszöntve, s várva levelét búcsúzik.
Vízszintes és függőleges hajtásnyommal, szöveget nem érintő, kis hiánnyal, jelentéktelen foltokkal.

Azonosító: 16687
45.000 HUF

[Borsos József és Doctor Albert]: Horváth Mihály (1809-1878) katolikus pap, címzetes püspök, történész, miniszter

visit (99×64), h. n. [Pest], ca. 1867
A hátlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írva Horváth neve.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 15756
30.000 HUF

[?]: Kossuth Lajos (1802-1894) ügyvéd, politikus, Magyarország kormányzója

visit (105×67), h. n., ca. 1867
Fénykép felhasználásával készült alkotás fotó-reprodukciója.
A hátlapon két különböző, ismeretlen kéz által, grafitceruzával, illetve barna tintával írva Kossuth neve.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 15628
6.000 HUF

[Duroni & Murer]: Türr István (1825-1908) szabadságharcos, olasz királyi altábornagy

visit (100×59), h. n. [Paris (Párizs)], ca. 1865
A karton szélei kissé levágva.
A hátlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írva Türr István neve.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 15599
12.000 HUF

Tíz Forint – bankjegy, 1848

Buda-Pest, 1848 IX. 1.-én.
Jelentéktelen gyűrődésekkel.

Azonosító: 15212
5.000 HUF

[Schrecker Ignác]: Urházy György (1823-1873) politikus, író, 1848-49-es honvédtiszt

visit (101×62), h. n. [Pest], ca. 1865
A hátlapon ismeretlen kéz által, barna tintával írva Urházy neve valamint egy sorszám.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 14253
12.000 HUF

Knézevits [György]: Nendtvich Sándor (1822-1890) főmérnök, 1848-49-es utász főhadnagy

visit (96×61), h. n. [Pécs], ca. 1860
A hátlapon ismeretlen kéz által, barna tintával írva Nendtvich Sándor neve, valamint egy általam olvashatatlan megjegyzés.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 13471
8.000 HUF

Adler, Leopold: füleki Sinkovits Ignác (1820-1900) orvos, 1848-49-es honvéd ezredorvos, földbirtokos, és felesége, szül. szentkatolnai Cseh Polixéna (1831-1921) /2 db./

visit (105×66), Kronstadt (Brassó), ca. 1870
A hátlapokon grafitceruzával írva a házaspár neve.
Versok azonosak.
“Háromszék egyik legkedveltebb s legkeresettebb orvosa Magyarország felvidékéről származott Erdélybe. Nógrád megye Nézsa nevű községében született 1820-ban. Középiskoláit Pesten a piaristáknál végezte, orvosi tanulmányait a pesti egyetemen. Diplomáját 1848-ban nyerte el, s az ifjú orvost mindjárt magával sodorta az éppen akkor kitört szabadságharc. A nagy időkből ő is kivette a részét, mint minden orvos, akit nemzete és hazája iránti kötelességérzete áthatott. A szabadságharcot végig szolgálta mint honvédorvos, egészen Világosig. Nemzetünk nagy tragédiájának utolsó aktusa után az osztrákok besorozták a VI. Maximilian nevéről elnevezett dragonyos ezredbe, melyet 1850-ben Temesvárra vezényeltek. Temesvárt akkor nagy tífuszjárvány tört ki s nagy volt az orvoshiány. Csakhamar kitudódott, hogy az ezredben több mint harminc orvos van, s így ezeket orvosi szolgálatra rendelték ki. Az ezredet később Erdélybe küldték s állomáshelye Szent-Katolna volt. Így került Sinkovits Háromszékre.
Szent-Katolnán bizalmatlanul fogadták az osztrák orvost. Feltűnt azonban, hogy folyékonyan és szépen beszél magyarul. Amikor aztán az is kitudódott, hogy nem osztrák, megkedvelték a különben is jómodorú embert. Egy év múltán az ezredet Békés-Gyulára helyezték át, de Sinkovits ezzel nem szakadt el Erdélytől, sőt ígérete is kötelezte reá, hogy visszatérjen. Bécsben kiszuperáltatta magát, s visszajött Szent-Katolnára. Nagy küzdelmek után feleségül vette egy ottani nagybirtokos leányát, Szent-Katolnai Cseh Polixenát. 1852-ben működése teréül Kézdivásárhelyt nézte ki magának, hol mindjárt meg is választották városi főorvosnak. Vagyonos ember volt, jól is házasodott, másként nem tehette volna, hogy kielégítse altruisztikus érzését. Fizetését ugyanis minden évben valamely jótékony célra fordította.
Utolsó húsz évi fizetését egy kórház alapítására adta. A kórház létre is jött s mint magánkórház, nemcsak Kézdivásárhelyre, hanem messze vidékre is kiterjesztete áldásos működését. Fenntartása azonban sok nehézségbe ütközött s már-már lehetetlenné vált. Ekkor felajánlották – a XIX. század nyolcvanas éveiben – a Veres-Keresztnek. Ez ugyan nem vette át, de megengedte, hogy az egylet tagsági díjait a kórház fenntartására fordítsák, s azonfelül két ápolónő fizetéséről gondoskodtak.
Nagyobbik fia, Aurél szintén az orvosi pályára ment, s mint ezredorvos szolgált a honvédség kötelékében. Apa és fiú sok éven át praktizált együtt a kis székely városkában s Háromszék nagy kiterjedésű vidékén.
Sinkovits Ignác magas kort ért meg: nyolcvan éves korában hunyt el, 1900. június 11-én.”
(Forrás: Pataki Jenő: Füleki Sinkovits Ignác, Orvosi Szemle, 1931)
Mindkét kép jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 13446
40.000 HUF

[?]: Nagysándor József (1803-1849) honvéd vezérőrnagy, aradi vértanú

visit (105×64), h. n., ca. 1860-65
Festményről készült fotó-reprodukció.
Az előlapon ismeretlen kéz által, barna tintával írva Nagysándor neve.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 13394
15.000 HUF

[?]: Kossuth Lajos (1802-1894) jogász, politikus, miniszter, Magyarország kormányzója

visit (103×59), h. n., ca. 1865
Metszetről készült fotó-reprodukció.
Jelentéktelen kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 13380
10.000 HUF

[?]: Damjanich János (1804-1849) honvéd vezérőrnagy, aradi vértanú

visit (97×58), h. n., ca. 1860-65
Festményről készült fotó-reprodukció.
Az előlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írva Damjanich neve.
A karton szélei kissé levágva.
Jelentéktelen kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 13162
15.000 HUF

[?]: Kiss Ernő (1799-1849) honvéd altábornagy, aradi vértanú

visit (102×65), h. n., ca. 1860
Festményről készült fotó-reprodukció.
A hátlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írva Kiss Ernő neve.
Jelentéktelen kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 13085
15.000 HUF