Adler A[lfréd]: (ismeretlen) iskola tanulói tanárnőjükkel

? (160×204), Tusnád / Brassó, ca. 1895-1900
Viseltes, foltos kártya.

Azonosító: 26184
1.200 HUF

Schuller J[ózsef] és Fia: (ismeretlen) gyerek jelmezben

cabinet (166×106), Brassó, ca. 1905
A hátlapon a(z utód)műterem felragasztott címkéjével.
Kopott, foltos kártya.

Azonosító: 25899
2.400 HUF

Adler, Moritz: Markos Borbála

visit (106×65), Kronstadt (Brassó), ca. 1875
A hátlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írt felirattal.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 25555
1.200 HUF

Knauer Gy[ula]: Bodó Lajosné, ifj. Bodó Lajos és Bodó Piroska

visit (109×65), Brassó, ca. 1905-10
A hátlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írt felirattal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 25422
2.000 HUF

Muschalek K[ároly]: Laczkó Lajos

visit (65×105), Brassó, 1904
Az elő- és hátlapon ismeretlen kéz által, barna tintával írt, datált (1904 IX. 24.) felirattal.
Kopásnyomokkal, foltokkal, apró sérüléssel.

Azonosító: 25255
1.500 HUF

Schuller, Josef & Sohn: (ismeretlen) gyerek, “Ferike”

cabinet (167×108), Brassó, 1908
A hátlapon ismeretlen kéz által, barna tintával írt felirattal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 24806
2.000 HUF

Adler, Leopold: (ismeretlen) nő

visit (103×61), Kronstadt (Brassó), ca. 1870
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 24517
1.500 HUF

Knauer Gy[ula]: Joó Gábor

cabinet (165×106), Brassó, ca. 1905
A hátlapon grafitceruzával írt felirattal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 23739
1.500 HUF

Décsey, Eduard: Domokos Ákosné

visit (108×65), Kronstadt (Brassó), ca. 1875
A hátlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írt felirattal.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 22346
1.200 HUF

Gust, H[einrich]: (ismeretlen) férfi

visit (103×64), Brassó, ca. 1910
Verso világosszürke.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 22110
1.500 HUF

Schieberth, H.: (ismeretlen) gyerek

visit (105×64), Brassó, ca. 1900-1905
Miklósi-Sikes Csaba: Fényképészek és műtermek Erdélyben [...] c. könyve a fényképészt nem jegyzi.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 20815
1.200 HUF

Muschalek [Károly]: (ismeretlen) férfi

visit (107×64), Brassó, ca. 1915-20
Kopott, foltos kártya.

Azonosító: 20549
600 HUF

Knauer Gy[ula]: incseli Szőts Gyula (1904 k.-1982) mérnök és testvére, Szőts László (1905 k.-1934) okleveles gazda, hadapród őrmester

cabinet (106×165), Brassó, 1907
A hátlapon ismeretlen kéz által, barna tintával írt felirattal és datálással (1907 V. 8.).
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 20326
3.000 HUF

Adler Lipót: (ismeretlen) gyerek

cabinet (167×108), Brassó, ca. 1900
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 18253
2.000 HUF

Muschalek, Carl: (ismeretlen) család

cabinet (162×107), Kronstadt (Brassó), ca. 1895
Foltokkal, jelentéktelen kopásnyomokkal.

Azonosító: 17611
1.200 HUF

Adleff Henrik: (ismeretlen) nő

visit (109×66), Borszék / Brassó, ca. 1895
Miklósi-Sikes Csaba: Fényképészek és műtermek Erdélyben [...] c. könyve Adleff Borszéken létezett műtermét nem jegyzi.
Foltokkal, jelentéktelen kopásnyomokkal.

Azonosító: 16829
1.200 HUF

Knauer Gy[ula]: Solymossy Bandi

visit (107×66), Brassó, 1905
Az előlapon ismeretlen kéz által, kék tintával írva a fiatalúr neve és a felvétel éve.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 13590
1.200 HUF

Adler, Leopold: füleki Sinkovits Ignác (1820-1900) orvos, 1848-49-es honvéd ezredorvos, földbirtokos, és felesége, szül. szentkatolnai Cseh Polixéna (1831-1921) /2 db./

visit (105×66), Kronstadt (Brassó), ca. 1870
A hátlapokon grafitceruzával írva a házaspár neve.
Versok azonosak.
“Háromszék egyik legkedveltebb s legkeresettebb orvosa Magyarország felvidékéről származott Erdélybe. Nógrád megye Nézsa nevű községében született 1820-ban. Középiskoláit Pesten a piaristáknál végezte, orvosi tanulmányait a pesti egyetemen. Diplomáját 1848-ban nyerte el, s az ifjú orvost mindjárt magával sodorta az éppen akkor kitört szabadságharc. A nagy időkből ő is kivette a részét, mint minden orvos, akit nemzete és hazája iránti kötelességérzete áthatott. A szabadságharcot végig szolgálta mint honvédorvos, egészen Világosig. Nemzetünk nagy tragédiájának utolsó aktusa után az osztrákok besorozták a VI. Maximilian nevéről elnevezett dragonyos ezredbe, melyet 1850-ben Temesvárra vezényeltek. Temesvárt akkor nagy tífuszjárvány tört ki s nagy volt az orvoshiány. Csakhamar kitudódott, hogy az ezredben több mint harminc orvos van, s így ezeket orvosi szolgálatra rendelték ki. Az ezredet később Erdélybe küldték s állomáshelye Szent-Katolna volt. Így került Sinkovits Háromszékre.
Szent-Katolnán bizalmatlanul fogadták az osztrák orvost. Feltűnt azonban, hogy folyékonyan és szépen beszél magyarul. Amikor aztán az is kitudódott, hogy nem osztrák, megkedvelték a különben is jómodorú embert. Egy év múltán az ezredet Békés-Gyulára helyezték át, de Sinkovits ezzel nem szakadt el Erdélytől, sőt ígérete is kötelezte reá, hogy visszatérjen. Bécsben kiszuperáltatta magát, s visszajött Szent-Katolnára. Nagy küzdelmek után feleségül vette egy ottani nagybirtokos leányát, Szent-Katolnai Cseh Polixenát. 1852-ben működése teréül Kézdivásárhelyt nézte ki magának, hol mindjárt meg is választották városi főorvosnak. Vagyonos ember volt, jól is házasodott, másként nem tehette volna, hogy kielégítse altruisztikus érzését. Fizetését ugyanis minden évben valamely jótékony célra fordította.
Utolsó húsz évi fizetését egy kórház alapítására adta. A kórház létre is jött s mint magánkórház, nemcsak Kézdivásárhelyre, hanem messze vidékre is kiterjesztete áldásos működését. Fenntartása azonban sok nehézségbe ütközött s már-már lehetetlenné vált. Ekkor felajánlották – a XIX. század nyolcvanas éveiben – a Veres-Keresztnek. Ez ugyan nem vette át, de megengedte, hogy az egylet tagsági díjait a kórház fenntartására fordítsák, s azonfelül két ápolónő fizetéséről gondoskodtak.
Nagyobbik fia, Aurél szintén az orvosi pályára ment, s mint ezredorvos szolgált a honvédség kötelékében. Apa és fiú sok éven át praktizált együtt a kis székely városkában s Háromszék nagy kiterjedésű vidékén.
Sinkovits Ignác magas kort ért meg: nyolcvan éves korában hunyt el, 1900. június 11-én.”
(Forrás: Pataki Jenő: Füleki Sinkovits Ignác, Orvosi Szemle, 1931)
Mindkét kép jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 13446
40.000 HUF

Adler, Leopold: füleki Sinkovits Aurél (1858-1933) honvéd törzsorvos, földbirtokos, a Kézdivásárhelyi Sportegyesület örökös díszelnöke

visit (103×63), Kronstadt (Brassó), ca. 1875
A hátlapon grafitceruzával írva Sinkovits Aurél neve.
“1929. augusztus 6-án rendkívüli esemény történt a város [Kézdivásárhely] sportéletében. Megismétlődött Molnár Józsiás és neje, Gál Emília nagylelkű cselekedete – a Molnár Józsiás-parkra gondolunk, amit a városnak adományoztak -, dr. Sinkovits Aurél a tizenhét év óta megfelelő sportbázis nélkül küszködő KSE-nek adományozta a mai futballpályát is magába foglaló “3 hold 600 négyszögöl nagyságú területet” sporttelep létesítése céljából.
Dr. Sinkovits Aurél volt honvéd törzsorvost, a város egyik legnagyobb tiszteletben álló személyiségét nemes adományáért a KSE örökös díszelnökévé választotta, hiszen neki köszönhető, hogy a KSE saját sporttelephez jutott.” (Forrás: KSE honlapja)
Jelentéktelen foltokkal.

Azonosító: 13440
20.000 HUF

Adler, Leopold: füleki Sinkovits Ottó (1865-?) jogász, földbirtokos

visit (102×60), Kronstadt (Brassó), ca. 1870
Az előlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írva Sinkovits Ottó neve.
Családi birtokán, Szentkatolnán híres mintagazdaságot hozott létre, az első ilyent az egykori Háromszék megyében.
Jelentéktelen kopásnyomokkal.

Azonosító: 13436
10.000 HUF

Herter, Samuel: (ismeretlen) férfi egyenruhában

visit (103×65), Kronstadt (Brassó), ca. 1865
A karton sarkai kissé levágva.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 13352
1.500 HUF

Rembrandt: Csintalan József (?-?) az Erdélyi Kárpát Egyesület brassói megyei osztály választmányi tagja

prinzess (158×83), Brassó, 1902
A hátlapon Csintalan József barna tintával írt, datált (Brassó, 1902 IV. 17.), aláírt, sk. ajánlásával.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 12095
2.000 HUF

Décsey, Eduard: (ismeretlen) nő

visit (107×64), Kronstadt (Brassó), ca. 1875
Jelentéktelen kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 12009
1.000 HUF

Décsey, Eduard: Zakariás Ferencné

visit (108×65), Kronstadt (Brassó), ca. 1875
A hátlapon ismeretlen kéz által, kék tintával írva Zakariás Ferencné neve.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 11788
1.000 HUF

Rembrandt: (ismeretlen) gyerek

visit (108×65), Brassó, ca. 1900-1905
Kopásnyomokkal, foltokkal, enyhe törésnyommal.

Azonosító: 11728
1.000 HUF