Méliusz József: A Horace Cockery-Múzeum / Horace Cockery darabokra tört elégiája

Bukarest, Kriterion, 1983
457 + [3] p.
Első kiadás.
A címlapon Méliusz József kék golyóstollal írt, datált (Bp., 1983 X. 17.), aláírt, sk. ajánlásával Thurzó Sándor részére.
Kiadói kartonkötésben, eredeti, kissé kopott papír védőborítóban.

Azonosító: 26116
4.000 HUF

Nyerges Ágnes: Viselkedjünk!

(Bp., Lapkiadó Vállalat), [1987]
200 p.
Egyetlen kiadás.
Endrődi István rajzaival.
A címlapon Nyerges Ágnes kék golyóstollal írt, datált (1987 VI. 17.), aláírt, sk. ajánlásával Thurzó Sándor részére.
Kiadói papírkötésben.

Azonosító: 26113
2.000 HUF

Aiszkhülosz: Oreszteia


[Bp., Európa, 1962]
149-275 + [1] p.
“A fordító ajándéka tisztelete jeléül”.
Fordította: Devecseri Gábor.
Az első levélen devecseri Gábor kék golyóstollal írt, datált (1962 VI. 24.), aláírt, sk. ajánlásával.
Ázásnyomokkal.
Kiadói, csúnya papírkötésben.

Azonosító: 26098
2.000 HUF

Fehér Klára: Búcsú a tengertől (Regény)

Bp., Szépirodalmi, (1983)
151 + [3] p.
Első kiadás.
A címlapon Fehér Klára kék golyóstollal írt, datált (1983 Karácsony), aláírt, sk. ajánlásával Thurzó Sándor részére.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, illusztrált papír védőborítóban.

Azonosító: 26090
2.000 HUF

Gáspár Margit: A fekete császár (Fantasztikus regény (majdnem olyan fantasztikus, mint a valóság))

Bp., Szépirodalmi, (1983)
123 + [5] p.
Első kiadás.
A címlapon Gáspár Margit kék tintával írt, datált (1983 X. 21.), aláírt, sk. ajánlásával Thurzó Sándor részére.
Kiadói vászonkötésben, eredeti papír védőborítóban.

Azonosító: 26053
3.000 HUF

Dénes Zsófia: El ne lopd a léniát, és…

Bp., Gondolat, 1984
433 + [3] p.
Második, átdolgozott és bővített kiadás.
A szennycímlapon Dénes Zsófia kék filctollal írt, datált (1984 Karácsony), aláírt, sk. ajánlásával Detre Józsefné szerkesztő, jelen kötet felelős szerkesztője részére.
Kiadói vászonkötésben, eredeti papír védőborítóban.

Azonosító: 25971
4.000 HUF

Tarnóczy Tamás: Zenei akusztika

Bp., Zeneműkiadó, (1982)
445 + [3] p.
Egyetlen kiadás.
245 szövegközti ábrával illusztrált.
Az előzéklapon Tarnóczy Tamás fekete filctollal írt, datált (1995 III. 23.), aláírt, sk. ajánlásával Karcsay Rezső főmérnök részére.
A címlapon egykori könyvtári bélyegzővel.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, kissé szakadozott, illusztrált papír védőborítóban.

Azonosító: 25883
4.000 HUF

Ellinger Ede és Testvére: K. Spányi Béla (1852-1914) festőművész

cabinet (171×112), Bp., 1880
Az előoldalon K. Spányi Béla barna tintával írt, datált (1880 X. 13.), aláírt, sk. ajánlásával Szana Tamás (1844-1908) szerkesztő, kritikus, művészettörténész részére.
A hátlapon Vasberényi Géza (1894-1981) kék golyóstollal írt, sk. feliratával.
Jelentéktelen kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 25826
45.000 HUF

Dénes Zsófia: Élet helyett órák (Egy fejezet Ady életéből) / Talán Hellász küldött (Kiadatlan levelek Ady Endréhez és más dokumentumok)

Bp., Magvető, (1980)
271 + [33] p.
Negyedik, bővített kiadás.
A szennycímlapon Dénes Zsófia kék golyóstollal írt, datált (1981), aláírt, sk. ajánlásával Detre Józsefné szerkesztő részére.
Kiadói, kissé foltos, illusztrált papírkötésben.

Azonosító: 25802
3.000 HUF

Dénes Zsófia: Szivárvány / Pesttől Párizsig

Bp., Gondolat, 1979
458 + [6] p.
A “Szivárvány” és “Párizsi körhinta” c. kötetek együttes, átdolgozott második kiadása.
A szennycímlapon Dénes Zsófia kék golyóstollal írt, datált (1979 VIII.), aláírt, sk. ajánlásával Detre Józsefné Zsuzsa szerkesztő részére.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, kissé kopott és foltos papír védőborítóban.

Azonosító: 25787
3.000 HUF

Sirola, Gino: Accordi Magiari

Trieste, “Parnaso”, 1928
194 + [2] p.
Első kiadás.
Schöpflin Aladár bevezetőjével.
A szennycímlapon Gino Sirola barna tintával írt, datált (Fiume, 1928 VI. 20.), aláírt, sk. ajánlásával Osvát Ernő (1876-1929) szerkesztő, író, a “Nyugat” kritikusa részére.
Felvágatlan példány, kivéve a 28. oldalig, a 129-136. oldal közötti, és a 177. oldaltól a kötet végéig terjedő részeket (Bevezető, öt költő egy-egy verse, Petőfi Sándor, Tóth Árpád, Áprily Lajos, Reményik Sándor és Végvári (aki azonos az előbbi Reményik Sándorral…) verseit tartalmazó részek, valamint a tartalom).
Körülvágatlan.
Kiadói, kissé foltos papírkötésben.

Azonosító: 25570
36.000 HUF

Kardos: Barabás Béla (1855-1934) jogász, író, politikus

Bp., 1916
A kép jobb alsó sarkában a műterem szárazbélyegzőjével.
A hátoldalon Barabás Béla barna tintával írt, aláírt, sk. ajánlásával Szalay József (1870-1937) könyvgyűjtő, író, rendőrfőkapitány részére.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 25529
20.000 HUF

Szabó Magda: Freskó

Bp., Magvető, 1958
195 + [1] p. + 1 t.
Első kiadás.
Megjelent 3000 példányban.
A címlapon Szabó Magda kék golyóstollal írt, aláírt, sk. ajánlásával Pál Ferenc János (1903-1989) mérnök, könyvgyűjtő részére.
Kiadói, kopott félvászon kötésben, eredeti, hiányos papír védőborítóban.

Azonosító: 25478
20.000 HUF

Makkai János: Politika-isten rabságában

(Bp.), Szerző, (1943)
400 p.
Egyetlen kiadás.
A címlapon Makkai János kék tintával írt, aláírt, sk. ajánlásával Mikecz Ödön (1894-1965) ügyvéd, főispán, miniszter részére.
A 71/72. oldal alsó negyede hiányzik.
Kiadói, kissé kopott félvászon kötésben.

Azonosító: 25451
30.000 HUF

Gellért Oszkár: Nem vagy egyedül (Versek)

[Bp.], Szépirodalmi, 1956
78 + [2] p.
Első kiadás.
Megjelent 1500 példányban.
A szennycímlapon Gellért Oszkár kék tintával írt, datált (1956 V. 28.), aláírt, sk. ajánlásával Zerinváry Szilárd (1915-1958) csillagász, tanár, költő részére.
Kartonált, eredeti, kissé kopott papír védőborítóban.

Azonosító: 25379
15.000 HUF

A ‘Sigray Alapitvány emlékünnepe Nagykőrösön, 1911 szeptember 10. napján.

Nagykőrös, Ottinger-nyomda, 1912
102 + [4] p. + 4 t.
Egyetlen kiadás.
Az előzéklapon ‘Sigray Pál (1839-1925) ügyvéd, földbirtokos barna tintával írt, aláírt, sk. ajánlásával Beretvás Görgyné szül. ‘Sigray Terézia (1851 k.-1925) részére.
Kiadói, kissé kopott, aranyozott vászonkötésben.

Azonosító: 25222
12.000 HUF

Maróthy Jenő: Szeptembertől – márciusig (Regény) I-II. /2 db./

Bp., Studium, [1934]
221 + [3] p.; 291 + [1] p.
Egyetlen kiadás.
Az első kötet címlapján ismeretlen kéz által, barna tintával írt ajánlással Kerényi Grácia (1925-1985) költő, műfordító részére.
Az első 98 oldal kivételével felvágatlan példány.
Körülvágatlan.
Mindkét kötet kiadói papírkötésben.

Azonosító: 25048
3.000 HUF

Darvas Iván: Lábjegyzetek

Bp., Európa, 2001
307 + [5] p.
Első kiadás.
A szennycímlapon Darvas Iván kék tintával írt, datált (2001), aláírt, sk. ajánlásával Németh Andor részére.
Kiadói kartonkötésben, eredeti, illusztrált papír védőborítóban.

Azonosító: 25031
6.000 HUF

Mezei Mária: Vallomástöredékek

Bp., Református Zsinati Iroda Sajtóosztálya, 1981
367 + [1] p.
Első kiadás.
Számos szövegközti fényképpel illusztrált.
A címlapon Mezei Mária fekete golyóstollal írt, datált (Budakeszi, 1981 Karácsony), aláírt, sk. ajánlásával.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, illusztrált papír védőborítóban.

Azonosító: 24972
8.000 HUF

Jókai Anna: Ne féljetek (Regény)

Bp., Széphalom Könyvműhely, (2004)
342 + [2] p.
Tizennegyedik kiadás.
A címlapon Jókai Anna kék golyóstollal írt, datált (2004 V. 13.), aláírt, sk. ajánlásával Jánoskuti Józsefné Ónódi Márta részére.
A szennycímlapon tulajdonosi bélyegzővel.
Kiadói kartonkötésben.

Azonosító: 24966
4.500 HUF

Prévert, Jacques: Maszkabál

[Bp.], Európa, [1962]
121 + [3] p.
Fordította: Bittei Lajos, Gereblyés László, Justus Pál, Tamkó Sirató Károly, Tardos Tibor.
A címlapon Tamkó Sirató Károly piros golyóstollal írt, datált (1964 I. 7.), aláírt, sk. ajánlásával Vajda Endre (1914-1987) költő, műfordító részére.
Kartonált, eredeti papír védőborítóban.

Azonosító: 24950
6.000 HUF

[Hirsch Zoltán] Zoli: Kis ember nagy élete (önéletrajz)

[Bp.], Szerző, (1942)
159 + [1] p. + [6] p.
Egyetlen kiadás.
A címlapon Hirsch Zoltán kék tintával írt, aláírt, sk. ajánlásával.
Alatta ismeretlen kéz által, barna tintával datált (1943 VIII. 26.).
Kiadói, kissé kopott kartonkötésben.

Azonosító: 24917
8.000 HUF

Apollinaire, [Guillaume]: – – válogatott versei

(Bp.), Móra, (1959)
207 + [1] p.
A fordítók munkájának második, bővített kiadása.
Fordította: Radnóti Miklós és Vas István.
A könyv a “A Világirodalom Gyöngyszemei” c. sorozat kötete.
A szennycímlapon Vas István kék tintával írt, aláírt, sk. ajánlásával Kellér Andor (1903-1963) író, újságíró és családja részére.
Kiadói, kopott és foltos, illusztrált papírkötésben.

Azonosító: 24859
6.000 HUF

Pomogáts Béla: Radnóti Miklós

Bp., gondolat, 1977
228 + [4] p. + 16 t.
Első kiadás.
A címlapon Pomogáts Béla kék golyóstollal írt, aláírt, sk. ajánlásával.
Kiadói, kissé kopott és szakadozott, illusztrált papírkötésben.

Azonosító: 24829
4.000 HUF

Fayer: Alapi Henrik (1859-1945) orvos

266×169, Wien (Bécs), ca. 1935
A kép jobb alsó sarkában a műterem szárazbélyegzőjével, a kartonon grafitceruzával írt szignálásával.
A kép alatt Alapi Henrik barna tintával írt, aláírt, sk. ajánlásával Berndorfer Alfréd (1904-1985) orvos részére.
A kartonon kis sérülésekkel, hiánnyal; a kép jó állapotban.

Azonosító: 24779
10.000 HUF