Mocsár Gábor: Nyitott tenyér

Bp., Magvető, 1963
334 + [2] p.
Első kiadás.
A címlapon Mocsár Gábor kék tintával írt, datált (1966 V. 13.), aláírt, sk. ajánlásával.
A lapok szélein körben pirossal metszett.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, illusztrált papír védőborítóban.

Azonosító: 26710
4.000 HUF

Euripides: A phoeniciai nők (Ó-Hellén Tragédia először adatott Athénében Kr. e. 409. vagy 408. évben)

Bp., Győző Andor, 1910
92 + [4] p.
Első kiadás.
Fordította: Szentirmay Gyula.
Az előszó és a bevezetés Szentirmay Gizella munkája.
Egykori könyvtári és fölöspéldány bélyegzőkkel.
Felvágatlan példány.
Körülvágatlan.
Kiadói, kissé foltos papírkötésben.

Azonosító: 26708
3.000 HUF

Balázs Béla: Az én utam (Összegyüjtött versek)

(Bp.), Athenaeum, 1945
[4] + 278 + [2] p.
Első kiadás.
Körülvágatlan példány.
Kiadói, kissé szakadozott papírkötésben.

Azonosító: 26659
4.000 HUF

Ignyátovity Jakov: Respektus Vásza (Regény)

Bp., Magyar-Jugoszláv Társaság, 1948
XVI + 155 + [1] p. + 1 t.
Egyetlen kiadás.
Fordította és a bevezetőt írta: Csuka Zoltán.
Körülvágatlan példány.
Felvágatlan.
Kiadói, kissé szakadozott papírkötésben.

Azonosító: 26657
3.000 HUF

Tibullus és Propertius összes költeményei

(Bp.), Magyar Helikon, 1976
384 + [4] p.
Fordították: Babits Mihály, Bede Anna, Dsida Jenő, Horváth István Károly, Jánosy István, Jékely Zoltán, Kálnoky László, Kardos László, Kárpáty Csilla, Kazinczy Ferenc, Kerényi Grácia, Lator László, Nemes Nagy Ágnes, Orbán Ottó, Radnóti Miklós, Szabó Lőrinc, Trencsényi-Waldapfel Imre, Vas István.
Szepessy Tibor jegyzeteivel és utószavával.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, illusztrált papír védőborítóban.

Azonosító: 26640
3.000 HUF

Csicsery-Rónay István: Saláta Kálmán (Történelmi dokumentumdráma / Három felvonásban)

Washington D. C., Occidental Press, 1984
91 + [5] p.
Első kiadás.
Kiadói, illusztrált papírkötésben.

Azonosító: 26635
2.000 HUF

Fodor Pál és Hetényi-Heidelberg Ernő: Fekete szivárvány (Novellák és versek)

Bp., k. n., 1932
92 + [4] p.
Első ezer.
A címlapon Fodor Pál lila tintával írt, datált (1932 II. 10.), aláírt, sk. ajánlásával.
Felvágatlan példány.
Kiadói, illusztrált papírkötésben.

Azonosító: 26578
3.000 HUF

Móra Ferenc levelesládája

Szeged, Tiszatáj Irodalmi Kiskönyvtár, 1961
329 + [7] p.
Felkutatta, válogatta, a bevezetőt és a jegyzeteket írta: Madácsy László.
A szennycímlapon Madácsy László kék golyóstollal írt, datált (Szeged, 1967 IX. 31.), aláírt, sk. ajánlásával Égető János (1915-1993) gazdasági vezető részére.
Kiadói félvászon kötésben, eredeti, kissé kopott és szakadozott papír védőborítóban.

Azonosító: 26543
1.500 HUF

Weöres Sándor: Tűzkút

Bp., Magvető, 1964
172 + [8] p.
Első kiadás.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, illusztrált papír védőborítóban.

Azonosító: 26523
3.600 HUF

Mándy Iván: Lélegzetvétel nélkül

Bp., Magvető, (1984)
782 + [2] p.
Első kiadás.
A címlapon Mándy Iván kék golyóstollal írt, datált (1985 I. 16), aláírt, sk. ajánlásával Thurzó Sándor részére.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, kissé szakadozott papír védőborítóban.

Azonosító: 26492
8.000 HUF

Faludy György és Johnson, Eric: Jegyzetek az esőerdőből

(Bp.), Magyar Világ, (1991)
208 p.
Első (magyar nyelvű) kiadás.
A szennycímlapon Faludy György fekete golyóstollal írt, datált (1992 Könyvnap), sk. aláírásával.
Kiadói, illusztrált papírkötésben.

Azonosító: 26488
4.500 HUF

Carus, Titus Lucretius: A természetről

Debrecen, Alföldi Magvető, 1957
238 + [2] p.
Fordította, bevezetéssel és jegyzetekkel ellátta: Tóth Béla.
Kiadói félvászon kötésben, eredeti, kissé foltos papír védőborítóban.

Azonosító: 26474
2.400 HUF

Büki Attila: Havas utak szárnyain (Francia magyar verseskönyv)

Békéscsaba, (Megyei Könyvtár), 1987
18 számozatlan levél (japán fűzéssel).
Első kiadás.
Magyar-francia bilingvis.
Fordította: Csaba Emese; ellenőrizte Félicie de Gérando-Teleki.
A 3. levélen a szerző rajzával illusztrált.
Megjelent 250 számozott példányban, könyvünk a 243., géppel számozott kötet.
A címlapon Büki Attila kék golyóstollal írt, datált (Bp., 1987 IX. 9.), aláírt, sk. ajánlásával Thurzó Sándor részére.
Kartonált, eredeti, kissé szakadozott papír védőborítóban.

Azonosító: 26449
4.500 HUF

Szepessy Tibor: Héliodóros és a görög szerelmi regény (Fejezet az antik regény történetéből)

Bp., Akadémiai, 1987
266 + [2] p.
Első kiadás.
A könyv az Apollo Könyvtár 16. kötete.
Kiadói, illusztrált papírkötésben.

Azonosító: 26434
1.500 HUF

Rimóczi-Hamar Márta: Horatius, Vergilius és Maecenas (Barátság és hűség Augustus Rómájában)

Bp., Akadémiai, 2003
176 + [4] p.
Második, változatlan kiadás.
A könyv az Apollo Könyvtár 20. kötete.
Kiadói, illusztrált papírkötésben.

Azonosító: 26428
1.500 HUF

Krúdy Gyula: Asszonyságok díja / Napraforgó

Bp., Magvető, 1958
533 + [3] p.
Sajtó alá rendezte: Perepatits Antal.
Kozocsa Sándor utószavával.
Kondor Lajos rajzaival illusztrált.
A címlapon ifjabb Krúdy Gyula (1900-1962) író, újságíró kék tintával írt, datált (1958 XI.), aláírt, sk. ajánlásával.
Kiadói, kissé kopott, illusztrált vászonkötésben.

Azonosító: 26348
8.000 HUF

Simon István: Nem elég

[Bp.], Szépirodalmi, 1955
63 + [1] p.
Első kiadás.
Kiadói papírkötésben, eredeti, kissé kopott papír védőborítóban.

Azonosító: 26346
2.000 HUF

Dénes Zsófia: Élet helyett órák

Bp., (Magvető, 1976)
313 + [7] p.
Harmadik kiadás.
A bevezető tanulmányt és a jegyzeteket írta: Kovalovszky Miklós.
A szennycímlapon Dénes Zsófia kék golyóstollal írt, datált (Szigliget, 1977 I.), aláírt, sk. ajánlásával Detre Józsefné szerkesztő részére.
Kiadói, illusztrált papírkötésben.

Azonosító: 26205
3.600 HUF

Bassano, Alexander: Patterson Arthur (1835-1899) irodalomtörténész, műfordító

visit (105×63), London, ca. 1880
A hátlapon ismeretlen kéz által, kék golyóstollal írt felirattal.

Azonosító: 26198
12.000 HUF

Dénes Zsófia: Szivárvány

Bp., Gondolat, 1970
319 + [1] p.
Első kiadás.
A címlapon Dénes Zsófia kék golyóstollal írt, datált (1970 I.), aláírt, sk. ajánlásával Detre Józsefné szerkesztő, jelen kötet felelős szerkesztője részére.
A szerző protréja alatt készítője, Szalatnyay József (1915-1995) festőművész fekete golyóstollal írt, sk. aláírásával. (Talán azért, mert neve a kötetben nincs feltüntetve.)
A gerinc fejrészénél kis hiánnyal!
Kiadói kartonkötésben, eredeti, kissé szakadozott és hiányos papír védőborítóban.

Azonosító: 26178
6.000 HUF

Dénes Zsófia: El ne lopd a léniát

(Bp.), Gondolat, 1978
295 + [1] p.
Első kiadás.
A szennycímlapon Dénes Zsófia kék golyóstollal írt, datált (1978 VIII. 4.), aláírt, sk. ajánlásával Detre Józsefné szerkesztő, jelen kötet felelős szerkesztője részére.
Kiadói kartonkötésben, eredeti, illusztrált papír védőborítóban.

Azonosító: 26175
5.000 HUF

[?]: Mécs László (1895-1978) szerzetes, költő

88×57, h. n., ca. 1940
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 26119
2.000 HUF

Aiszkhülosz: Oreszteia


[Bp., Európa, 1962]
149-275 + [1] p.
“A fordító ajándéka tisztelete jeléül”.
Fordította: Devecseri Gábor.
Az első levélen devecseri Gábor kék golyóstollal írt, datált (1962 VI. 24.), aláírt, sk. ajánlásával.
Ázásnyomokkal.
Kiadói, csúnya papírkötésben.

Azonosító: 26098
2.000 HUF

Gáspár Margit: A fekete császár (Fantasztikus regény (majdnem olyan fantasztikus, mint a valóság))

Bp., Szépirodalmi, (1983)
123 + [5] p.
Első kiadás.
A címlapon Gáspár Margit kék tintával írt, datált (1983 X. 21.), aláírt, sk. ajánlásával Thurzó Sándor részére.
Kiadói vászonkötésben, eredeti papír védőborítóban.

Azonosító: 26053
3.000 HUF

Dénes Zsófia: El ne lopd a léniát, és…

Bp., Gondolat, 1984
433 + [3] p.
Második, átdolgozott és bővített kiadás.
A szennycímlapon Dénes Zsófia kék filctollal írt, datált (1984 Karácsony), aláírt, sk. ajánlásával Detre Józsefné szerkesztő, jelen kötet felelős szerkesztője részére.
Kiadói vászonkötésben, eredeti papír védőborítóban.

Azonosító: 25971
4.000 HUF