[?]: Mécs László (1895-1978) szerzetes, költő

88×57, h. n., ca. 1940
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 26119
2.000 HUF

Méliusz József: A Horace Cockery-Múzeum / Horace Cockery darabokra tört elégiája

Bukarest, Kriterion, 1983
457 + [3] p.
Első kiadás.
A címlapon Méliusz József kék golyóstollal írt, datált (Bp., 1983 X. 17.), aláírt, sk. ajánlásával Thurzó Sándor részére.
Kiadói kartonkötésben, eredeti, kissé kopott papír védőborítóban.

Azonosító: 26116
4.000 HUF

Aiszkhülosz: Oreszteia


[Bp., Európa, 1962]
149-275 + [1] p.
“A fordító ajándéka tisztelete jeléül”.
Fordította: Devecseri Gábor.
Az első levélen devecseri Gábor kék golyóstollal írt, datált (1962 VI. 24.), aláírt, sk. ajánlásával.
Ázásnyomokkal.
Kiadói, csúnya papírkötésben.

Azonosító: 26098
2.000 HUF

Fehér Klára: Búcsú a tengertől (Regény)

Bp., Szépirodalmi, (1983)
151 + [3] p.
Első kiadás.
A címlapon Fehér Klára kék golyóstollal írt, datált (1983 Karácsony), aláírt, sk. ajánlásával Thurzó Sándor részére.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, illusztrált papír védőborítóban.

Azonosító: 26090
2.000 HUF

Gáspár Margit: A fekete császár (Fantasztikus regény (majdnem olyan fantasztikus, mint a valóság))

Bp., Szépirodalmi, (1983)
123 + [5] p.
Első kiadás.
A címlapon Gáspár Margit kék tintával írt, datált (1983 X. 21.), aláírt, sk. ajánlásával Thurzó Sándor részére.
Kiadói vászonkötésben, eredeti papír védőborítóban.

Azonosító: 26053
3.000 HUF

Dénes Zsófia: El ne lopd a léniát, és…

Bp., Gondolat, 1984
433 + [3] p.
Második, átdolgozott és bővített kiadás.
A szennycímlapon Dénes Zsófia kék filctollal írt, datált (1984 Karácsony), aláírt, sk. ajánlásával Detre Józsefné szerkesztő, jelen kötet felelős szerkesztője részére.
Kiadói vászonkötésben, eredeti papír védőborítóban.

Azonosító: 25971
4.000 HUF

Vaszary Gábor: Ő

Toronto, Pannonia, (1966)
307 + [3] p.
A szerző rajzaival illusztrált.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, kissé szakadozott, illusztrált papír védőborítóban.

Azonosító: 25928
2.000 HUF

Dénes Zsófia: Élet helyett órák (Egy fejezet Ady életéből) / Talán Hellász küldött (Kiadatlan levelek Ady Endréhez és más dokumentumok)

Bp., Magvető, (1980)
271 + [33] p.
Negyedik, bővített kiadás.
A szennycímlapon Dénes Zsófia kék golyóstollal írt, datált (1981), aláírt, sk. ajánlásával Detre Józsefné szerkesztő részére.
Kiadói, kissé foltos, illusztrált papírkötésben.

Azonosító: 25802
3.000 HUF

Dénes Zsófia: Szivárvány / Pesttől Párizsig

Bp., Gondolat, 1979
458 + [6] p.
A “Szivárvány” és “Párizsi körhinta” c. kötetek együttes, átdolgozott második kiadása.
A szennycímlapon Dénes Zsófia kék golyóstollal írt, datált (1979 VIII.), aláírt, sk. ajánlásával Detre Józsefné Zsuzsa szerkesztő részére.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, kissé kopott és foltos papír védőborítóban.

Azonosító: 25787
3.000 HUF

[?]: Benedek Elek (1859-1929) író, újságíró

74×116, Kolozsvár, 1926
A hátoldalon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írt, datált (Kolozsvár, 1926 VIII. 18.) felirattal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 25762
20.000 HUF

Vesely, Bedrich: Frantisek Brábek (1848-1926) cseh műfordító, egyetemi tanár

cabinet (167×108), Kamenice nad Lipou, ca. 1920
A kép jobb alsó sarkában a fényképész szárazbélyegzőjével.
A hátlapon ismeretlen kéz által, kék tintával írt felirattal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 25752
8.000 HUF

Sirola, Gino: Accordi Magiari

Trieste, “Parnaso”, 1928
194 + [2] p.
Első kiadás.
Schöpflin Aladár bevezetőjével.
A szennycímlapon Gino Sirola barna tintával írt, datált (Fiume, 1928 VI. 20.), aláírt, sk. ajánlásával Osvát Ernő (1876-1929) szerkesztő, író, a “Nyugat” kritikusa részére.
Felvágatlan példány, kivéve a 28. oldalig, a 129-136. oldal közötti, és a 177. oldaltól a kötet végéig terjedő részeket (Bevezető, öt költő egy-egy verse, Petőfi Sándor, Tóth Árpád, Áprily Lajos, Reményik Sándor és Végvári (aki azonos az előbbi Reményik Sándorral…) verseit tartalmazó részek, valamint a tartalom).
Körülvágatlan.
Kiadói, kissé foltos papírkötésben.

Azonosító: 25570
36.000 HUF

Mulac, J.: Vrchlicky Jaroslav (1853-1912) cseh költő, írócabinet (164×108), Prague, ca. 1900
Az előlapon Jaroslav Vrchlicky kék tintával írt, sk. aláírásával.
Sajtóközlésre utaló retus nyomaival.
A hátlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írt felirattal.
Foltokkal, jelentéktelen kopásnyomokkal.

Azonosító: 25510
24.000 HUF

Máté, Olga: gróf Teleki Sándorné szül. Kende Júlia (1864-1937) író, újságíró

Bp., 1913
Jelentéktelen kopásnyomokkal.

Azonosító: 25485
4.500 HUF

Bohumil Hrabal (1914-1997) cseh író géppel írt, kék golyóstollal, sk. aláírt meghatalmazása Szigeti László (1949) író, újságíró részére

A4-es papírlapon, Bp., 1988 XI. 3.
1 levél, 1/2 beírt oldal.
Tartalom: meghatalmazza címzettet versei és művei kiadása ügyében.
Szigeti Lászlónak az Hraballal való beszélgetései “Zsebcselek: interjúregény”" címmel jelentek meg könyvalakban ((Pozsony), Kalligram, 1992).
Vízszintes és függőleges hajtásnyommal.

Azonosító: 25483
36.000 HUF

Szabó Magda: Freskó

Bp., Magvető, 1958
195 + [1] p. + 1 t.
Első kiadás.
Megjelent 3000 példányban.
A címlapon Szabó Magda kék golyóstollal írt, aláírt, sk. ajánlásával Pál Ferenc János (1903-1989) mérnök, könyvgyűjtő részére.
Kiadói, kopott félvászon kötésben, eredeti, hiányos papír védőborítóban.

Azonosító: 25478
20.000 HUF

Gellért Oszkár: Nem vagy egyedül (Versek)

[Bp.], Szépirodalmi, 1956
78 + [2] p.
Első kiadás.
Megjelent 1500 példányban.
A szennycímlapon Gellért Oszkár kék tintával írt, datált (1956 V. 28.), aláírt, sk. ajánlásával Zerinváry Szilárd (1915-1958) csillagász, tanár, költő részére.
Kartonált, eredeti, kissé kopott papír védőborítóban.

Azonosító: 25379
15.000 HUF

Uj magyar lira (Fiatal költők antológiája)

(Bp.), Vajda János Társaság, (1934)
86 + [2] p.
Első kiadás.
Összeállította: Kárpáti Aurél.
Mások mellett Jékely Zoltán, József Attila, Radnóti Miklós, Sértő Kálmán, Weöres Sándor, Zelk Zoltán verseivel.
Kiadói, kissé kopott papírkötésben.

Azonosító: 25341
3.600 HUF

Petőfi, Alexandre: Le Chevalier Jean

Paris, Ernest Leroux, 1877
VIII + 101 + [3] p.
Első kiadás.
Fordította: A Dozon.
A “János Vitéz” első francia fordítása.
Az eredeti borítékok felhasználásával készült, későbbi félvászon kötésben.

Azonosító: 25181
20.000 HUF

Hubay Miklós (1918-2011) író, műfordító “A lehetetlenség határain” c. írásának géppel írt kézirata, fekete és kék golyóstollal írt, sk. javításaival

A4-es papírlapokon, h. n., 1980
2 levél, 1 és 1/2 beírt oldal.
Az írás szerepel Hubay digitalizált művei között, a jelen kézirattól kisebb eltérésekkel.
Jelentéktelen gyűrődésekkel.

Azonosító: 25128
4.000 HUF

Várkonyi Nándor (1896-1975) író, szerkesztő géppel írt, barna tintával, sk. aláírt levele Merényi Oszkár (1895-1981) irodalomtörténész részére “Kedves Barátom!” megszólítással

a “Sorsunk” fejléces levélpapírján (146×220), Pécs, 1944 IX. 29.
1 levél, 1 beírt oldal.
Tartalom: elnézést kérve késedelmes soraiért üdvözli címzettet, s üdvözli körükben, egyben megköszönve küldött Berzsenyi cikkét is. Mivel helyhiánnyal küzdenek, a közlésre nem ad pontos időpotot, de ígéri, amint lehet. Végezetül minden jót kíván címzettnek, s kéri, ha (főleg a háború folytán) helyzetében változás állna be, arról feltétlenül értesítse.
Függőleges hajtásnyommal, gyűrődésekkel.

Azonosító: 25074
5.000 HUF

Bartalis János (1893-1976) költő barna tintával írt, aláírt, sk. levele ismeretlenhez “Kedves Kata néni” megszólítással

210×169 mm.-es levélpapíron, Alsókosály, 1922 II. 24.
1 levél, 2 beírt oldal.
Tartalom: levélíró birtokvitába keveredett egy erdősáv miatt, ami a telekkönyv szerint is az ő, vagy az általa képviselt családtagok tulajdonában van. Tájékoztatja címzettet, hogy arról térképvázlatot készített és a magas költségek elkerülése végett a pert minél előbb le szeretné zárni. Sérelmezi, hogy az emberek, akiknek a falevelet eladta, a területükbe is belevágtak. Jóindulata jeléül hívja a rokonokat lovagolni.
Vízszintes és függőleges hajtásnyommal, jelentéktelen gyűrődésekel.

Azonosító: 25072
10.000 HUF

Petőfi, Alexander: Gedichte von – –

Halle, Otto Hendel, (1887?)
VIII + 115 + [1] p. + 1 t.
A verseket Petőfi német fordításaiból válogatta és a költő életrajzát írta: Alfred Teniers.
A könyv a “Bibliothek der Gesamtlitteratur” c. sorozat 152-153. kötete.
Kiadói, kissé foltos papírkötésben.

Azonosító: 25051
3.000 HUF

Maróthy Jenő: Szeptembertől – márciusig (Regény) I-II. /2 db./

Bp., Studium, [1934]
221 + [3] p.; 291 + [1] p.
Egyetlen kiadás.
Az első kötet címlapján ismeretlen kéz által, barna tintával írt ajánlással Kerényi Grácia (1925-1985) költő, műfordító részére.
Az első 98 oldal kivételével felvágatlan példány.
Körülvágatlan.
Mindkét kötet kiadói papírkötésben.

Azonosító: 25048
3.000 HUF

Ferenczi Zoltán (1857-1927) irodalomtörténész, könyvtáros fekete tintával írt, aláírt, sk. sorai ismeretlennek “Mélyen T. Nagys. Asszony!” megszólítással

kartonlapon (86×115), Bp., 1916 II. 17.
1 beírt oldal.
Tartalom: köszöni címzettnek jegyeit lányának fellépésére, melyről elismeréssel és dícsérettel ír.
Jelentéktelen foltokkal.

Azonosító: 24988
4.500 HUF