Keglovich Emil: Kelemen Béla (1863-1944) ügyvéd, politikus, miniszter, Baráth Kálmán (1855 k.-1914) honvéd őrnagy, és Gyuritza Sándor (1859-1936) orvos


muschel cabinet (106×106), Szeged, ca. 1895
A hátlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írt felirattal.
Két sarkon rajzszög által okozott apró sérüléssel.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 26599
6.000 HUF

Kernstock Károly: Schik Ferenc (1809 k.-1890) gróf Károlyi György uradalmi főügyésze

visit (104×66), Nagyvárad, 1863
Miklósi-Sikes Csaba: Fényképészek és műtermek Erdélyben [...] c. könyve a fényképész Nagyváradon létezett műtermét nem jegyzi.
Az előlapon, illetve a hátlapon ismeretlen kéz által, barna tintával írva a férfi neve. A hátlapon Schik Ferenc barna tintával írt, sk. ajánlásával leánya, Hadfy Jánosné szül. Schik Izabella részére.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 21391
12.000 HUF

Goldstein és Szerdahelyi [Mór]: Dósa Imre (1840 k.-1940) földbirtokos, ügyvéd

visit (103×61), Buda, 1874
Az előlapon ismeretlen kéz (maga Dósa?) által, fekete tintával írva Dósa neve; ugyanott grafitceruzával datált.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 21156
2.400 HUF

A Miniszterelnökség által kiadott igazolvány Hartai László (1925-1987) jogász, a Magyar Rádió igazgatója, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnöke részére

130×90, Bp., 1948 III. 30.
Birkás Géza miniszteri tanácsos kék tintával írt, sk. aláírásával.
Eredeti, műanyag védőtasakban.

Azonosító: 20054
5.000 HUF

F. Ferenczy L[ukács]: Diemár Emil (1878 k.-1898) joghallgató

visit (111×69), Sz[ékely]udvarhely, ca. 1896-98
Az előlapon ismeretlen kéz által, barna tintával írt felirattal.
A fiatalember és kedvese kettős öngyilkosságot követtek el, az erről szóló egyik újsághír kivágata a hátlapra felragasztva.
Foltokkal, jelentéktelen kopásnyomokkal.

Azonosító: 19978
3.000 HUF

A Pázmány Péter tudományegyetem jog- és államtudományi karának leckekönyve Hartai László (1925-1987) jogász, a Magyar Rádió igazgatója, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnöke részére


Bp., 1947 XI. 27. (A kiállítás dátuma) – 1950 XII. 12. (A Végbizonyítvány dátuma)
38 p.
Többek között Eckhardt Ferenc (1885-1957) jogtörténész, miniszteri tanácsos, Laky Dezső (1887-1962) statisztikus, közgazdász, Mártonffy Károly (1890-1979) jogtudós, Navratil Ákos (1875-1952) közgazdász, jogtudós, Németh Gyula (1890-1976) nyelvész, turkológus és Trencsényi-Waldapfel Imre (1908-1970) klasszika filológus, irodalomtörténész sk. aláírásával.
Eredeti, kopott félvászon kötésben.

Azonosító: 19738
4.000 HUF

Hartai László (1925-1987) jogász, a Magyar Rádió igazgatója, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnöke fényképes bírói igazolványa


107×78 (becsukva), Bp., 1957 VIII. 8.
Hartai László kék tintával írt, sk. aláírásával.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 19078
12.000 HUF

Emléklap Hartai László (1925-1987) jogász, a Magyar Rádió igazgatója, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnöke részére a felszabadulás és azzal egyidős párttagsága emlékéül

kék tintával kitöltött nyomtatvány (90×65), Bp., 1960

Azonosító: 19037
800 HUF

Hartai László (1925-1987) jogász, a Magyar Rádió igazgatója, a Legfelsőbb Bíróság tanácselnöke géppel írt, kék tintával, sk. aláírt önéletrajza

A4-es papírlapon, Bp., 1962 X. 8.
1 levél, 1 beírt oldal.
Vízszintes és függőleges hajtásnyommal.

Azonosító: 18980
3.000 HUF

Hartai László: A házassági vagyonjogi ítélkezés fejlődése a Legfelsőbb Bíróság 5. sz. irányelve nyomán

Bp., TIT Országos Titkársága, 1968
20 p.
Megjelent 1400 példányban.
A kötet a “TIT Jogi Kiskönyvtára” c. sorozat darabja.
A szerző saját példánya; számos, sk. kiegészítésével, kiemelésével, melyek valószínűleg később megjelent kötete, “A házassági vagyonjog szocialista modellje” készítése közben íródtak.
A kötet lapjai kijárnak.
Kiadói papírkötésben.

Azonosító: 18720
1.500 HUF

Jászay Sámuel (1806 k.-1890) ügyvéd barna tintával írt, aláírt, sk. levele testvére, Jászay Pál (1809-1852) történész, oklevélkutató részére “Édes Öcsém!” megszólítással

204×253 mm.-es papírlapon, Tállya, 1831 V. 23.
1 levél, 2 beírt oldal.
Tartalom: értesíti testvérét, hogy leveleit kézhez vette, de Munkácson lévén eddig, azokra nem válaszolhatott. Értesíti, hogy néhai Túróczy József levélanyaga nem került a Vármegye levéltárába, hanem azt a Nógrádi Királyi Fiskális vitte el magával. Bíztatja, hogy próbáljon hollétükről érdeklődni, amint azt maga is meg fogja tenni. Ezekután állásügyeiről ír, mert miután egy függőben lévő ügye van azóta, hogy ott járt, más irányba jelen pillanatban nem tehet igéretet. Ezekután röviden indokolja, miért nem írt bővebben a táblabírákról előző levelében.
Vízszintes és függőleges hajtásnyommal, helyenként foltos, a levél jobb szélén kis, a recton a szöveget is csekély mértékben érintő hiánnyal.

Azonosító: 16667
10.000 HUF

Jászay Sámuel (1806 k.-1890) ügyvéd barna tintával írt, aláírt, sk. levele testvére, Jászay Pál (1809-1852) történész, oklevélkutató részére “Édes Öcsém!” megszólítással

254×203 mm.-es levélpapíron, Tállya, 1831 V. 11.
2 levél, 1 beírt oldal.
Tartalom: értesíti címzettet, hogy másnap indul atyjával Munkácsra ügyeit intézni, s kéri címzettet, hogy gróf Teleki Józsefnél (Jászay Pál nála volt patvarista ez időben) járjon közbe ügyében, s annak állásáról őt értesítse. Tudatja, hogy Szabó Sámuel barátjával – ki jelen levelet is viszi címzettnek – írt levelet Pecsovicsnak is, hogy Telekinél ügyében lépéseket tegyen. Említi, hogy az újhelyi restauráció lezajlott, s Dókus (?) főjegyző lett az első viceispán, s ha bővebben akar erről hallani, úgy Szabó Sámuel arról részletesen tájékoztatja majd.
A levél bal felső sarkában – nyilván Jászay Pál kézírásával – barna tintával feljegyezve a kézhezvétel dátuma.
Hajtásnyomokkal, szöveget nem érintő hiánnyal, alul ázásnyomokkal.

Azonosító: 16605
10.000 HUF

Ellinger Ede: Literáty Ödön (1847-1887) ügyvéd, képviselő

promenade (192×103), Bp., ca. 1885
A hátlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írva Literáty neve.
A karton alja levágva.
Foltos, jelentéktelen kopásnyomokkal.
Hozzá tartozik: Szász Károly (1829-1905) református püspök géppel írt beszéde, melyet a temetésen mondott el
3 számozatlan levél, 4 és 1/4 beírt oldal.
Nemtzetiszín szalaggal összefűzve.
Szakadozott.
A gépiraton Szász neve nem szerepel, de a Vasárnapi Ujság 1887 XII. 18.-i száma a beszéd több részét idézi, így annak szerzője kétségtelen.
Hozzá tartozik: Literáty Ödön és Kádas Etelka házassági anyakönyvi kivonata
Csorvás, 1879. évben készült másolat (a házasság 1875 XI. 8.-án köttetett.)
Szakadozott, kis hiányokkal, restaurálásra szorul.
Hozzá tartozik: Literáty Ödön keresztlevele, 1860-ban készült másolata az 1849 [!]-es eredetinek.
Nagybegány, 1860 III. 17.
2 levél, 1 beírt oldal.
Foltokkal, beszakadásokkal.
Literáty Ödön a sógorával vívott párbaj áldozata lett, erről idemellékelem Clair Vilmos: Magyar párbajok [...] c. könyvének vonatkozó részét:

Azonosító: 14645
20.000 HUF

Balog Hugó: Koszmovszky Tibor (1910-1980) jogász, író, könyvkiadó, repülő főhadnagy

cabinet (167×106), Bp., 1911
Az előlapon ismeretlen kéz által, barna tintával írva Koszmovszky Tibor neve és életkora.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 14484
12.000 HUF

Az Ideiglenes Nemzeti Kormány rendeletei, I. füzet

H. n., Miniszterelnökség sajtóosztálya, (1945)
64 p.
Prov.: ex-libris Éder György.
Kiadói, kissé kopott papírborítékban.

Azonosító: 11139
2.000 HUF

Ellinger Ede: Kautz Gyula (1829-1909) közgazdász, jogász, valóságos belső titkos tanácsos

visit (105×65), Bp., 1892
A hátlapon Nagy Miklós (1840-1907) ujságíró, lapszerkesztő, a Vasárnapi Ujság szerkesztője tulajdonosi bélyegzőjével. Ugyanott ismeretlen kéz által, grafitceruzával írva Kautz neve.
A képről (az egykori tulajdonos személyéből következtetve jelen példányról) készült fametszet a Vasárnapi Ujság 1892. évi 12. számában jelent meg.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 9156
12.000 HUF

Fertsek Leó (1891 k.-1960) jogász, tiszti főügyészhelyettes géppel írt, szürke tintával, sk. aláírt levele Némethy Károly (1890-1954) jogász, művelődéspolitikus részére “Kedves Barátom!” megszólítással

Budapest székesfőváros tiszti főügyészhelyettesének fejléces levélpapírján (213×155), Bp., 1941 I. 7.
1 levél, 1 beírt oldal.
Tartalom: köszöni a címzett által számára megküldött 1941. évi képes naptárt.
A levél szélei kissé levágva. Vízszintes hajtásnyommal.

Azonosító: 8036
1.200 HUF

Várady Jenő (1881-1969) jogász, lapszerkesztő, Budapest székesfőváros tiszti főügyészhelyettese géppel írt, barna tintával, sk. aláírt levele Némethy Károly (1890-1954) jogász, művelődéspolitikus részére “Kedves Károly!” megszólítással

Budapest székesfőváros tiszti főügyészhelyettesének fejléces levélpapírján (225×169), Bp., 1941 I. 9.
1 levél, 1/2 beírt oldal.
Tartalom: köszöni címzettnek a részére megküldött 1941. évi képes naptárt.
A hátlap szélein vékony csíkban ragasztás nyomával, vízszintes hajtásnyommal, a jobb alsó saroknál hiánnyal.

Azonosító: 7873
1.200 HUF

Polit Mihály (1833-1920) ügyvéd, országgyűlési képviselő barna tintával írt, sk. aláírása

Lenkei Zsigmond (1873-1934) újságíró autogram-gyűjtő levelezőlapján, 1906
Foltokkal.

Azonosító: 6233
2.000 HUF

Klein Márk[us] és [Jakab] Fia: Laudon Gyula (?-1930) kúriai bíró

visit (108×67), Unghvár, ca. 1880
A recton Laudon Gyula barna tintával írt, sk. ajánlásával.
Foltos kártya, jelentéktelen kopásnyomokkal.

Azonosító: 5833
1.400 HUF

[Lieure, H. L. Le - ?]: Kossuth Lajos (1802-1894) ügyvéd, politikus, a Batthyány kormány pénzügyminisztere, kormányzó

visit (101×61), h. n., 1867
A fényképfelvétel az olaszországi Magyar Légió feloszlatása idején készült, 1867 áprilisában. Kossuth a légió valamennyi tagjának ajándékozott a felvételből egy példányt. Ezenkívül számos korabeli másolata készült, Bécsben (!), Ellinger Ede műtermében Pesten stb., valamint jelzetlen kártyákon is, mint fenti képünk.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 3050
30.000 HUF