Keglovich Emil: Kelemen Béla (1863-1944) ügyvéd, politikus, miniszter, Baráth Kálmán (1855 k.-1914) honvéd őrnagy, és Gyuritza Sándor (1859-1936) orvos


muschel cabinet (106×106), Szeged, ca. 1895
A hátlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írt felirattal.
Két sarkon rajzszög által okozott apró sérüléssel.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 26599
6.000 HUF

Klösz Gy[örgy]: Hieronymi Kornél pályaorvos

visit (108×66), Bp., ca. 1890
Az előlapon a M. Kir. Államvasutak szárazbélyegzőjével.
A hátlapon felragasztott, kézzel kitöltött formanyomtatvány, a kép vasúti személyazonossági igazolójegyként felhasználva.
Az előlapon és a hátlapon Hieronymi Kornél fekete tintával írt, sk. ajáírásával.
Iratlyukasztó által okozott hiányokkal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 26596
3.600 HUF

Bóna Endre: Medicina in nummis Szegediensis (Szegedi vonatkozású orvos-gyógyszerész történeti emlékek)

Szeged, (Somogyi-könyvtár), 1986
114 + [2] p.
Egyetlen kiadás.
Megjelent 3000 példányban.
A szennycímlapon Bóna endre fekete tollal írt, datált (1986 Karácsony), aláírt, sk. ajánlásával Thurzó Sándor részére.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, kissé szakadozott, illusztrált papír védőborítóban.

Azonosító: 26293
3.600 HUF

Hollós M.: Laubál István (1898-1974) orvos, bőrgyógyász

visit (106×65), Bp., 1903
A hátlapon ismeretlen kéz által, barna tintával írt, datált (Bp., 1903 I. 22.) felirattal.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 25471
6.000 HUF

[?]: gyógyszertár belseje

heléne (136×165), h. n., ca. 1910
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 25469
3.600 HUF

[?]: Klein gyógyszerész karneváli jelmezben

promenade (203×109), h. n., ca. 1890-1900
A hátlapon ismeretlen kéz által, kék golyóstollal írt felirattal.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 25447
4.000 HUF

Schnitzel, F. L.: Bugél (Nándor?) orvos családjával

cabinet (167×110), Pressburg (Pozsony), ca. 1880
A hátlapon Bugél úr fekete tintával írt, aláírt, sk. ajánlásával; ugyanott ismeretlen kéz által, barna tintával írt felirattal.
Kopásnyomokkal, foltokkal, kis hiánnyal.

Azonosító: 25020
3.000 HUF

Fayer: Alapi Henrik (1859-1945) orvos

266×169, Wien (Bécs), ca. 1935
A kép jobb alsó sarkában a műterem szárazbélyegzőjével, a kartonon grafitceruzával írt szignálásával.
A kép alatt Alapi Henrik barna tintával írt, aláírt, sk. ajánlásával Berndorfer Alfréd (1904-1985) orvos részére.
A kartonon kis sérülésekkel, hiánnyal; a kép jó állapotban.

Azonosító: 24779
10.000 HUF

Letzter és Keglovich [Emil]: Baráth Kálmán (1855 k.-1914) honvéd őrnagy, Gyuritza Sándor (1859-1936) orvos és Rieger Lajos

muschel cabinet (107×107), Szeged, ca. 1890
A hátlapon ismeretlen kéz által, fekete tintával írt felirattal.
Foltokkal, jelentéktelen kopásnyomokkal.

Azonosító: 24755
3.000 HUF

Janny Gyula: Az ujabbkori sebkezelésről.

Bp., K. M. Természettudományi Társulat, 1880
383-416 p.
Népszerű Természettudományi Előadások Gyűjteménye III. kötet 24. füzet.
Négy szövegközti ábrával illusztrált.
Kiadói, meglazult, kissé szakadozott papírborítékban.

Azonosító: 24569
3.000 HUF

[?]: a Jendrassik-család tagjai az Élettani Intézet előtt

salon (248×167), h. n. [Bp.], ca. 1890
A hátlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával, illetve kék golyóstollal írt felirattal, miszerint a képen látható: Jendrassik Alfréd (1866-1932) építészmérnök, Kiss Kornélné szül. Jálics Auguszta (1830 k.-1908), Ortvay Tivadar (1843 k.-1916) szentszéki ülnök, címzetes apát, Jendrassik Ernőné szül. Kiss Ilona (1865 k.-1908), Jendrassik Jenőné szül. Fluck Ilona (1836 k.-1907), valamint a gyermekként elhunyt Jendrassik Ilonka (?-1893).
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 24413
5.000 HUF

Erdélyi [Mór]: Nagy Imre orvostanhallgató

visit (105×65), Bp., ca. 1895
A hátlapon ismeretlen kéz által, barna tintával írt felirattal.
Kopott, foltos kártya.

Azonosító: 24051
1.200 HUF

Fényképészi Tanintézet: Mezey Adolf (1826-1897) főorvos, 1848/49-es tüzér hadnagy

visit (90×62), Pest, ca. 1864-65
A hátlapon ismeretlen kéz által, kék golyóstollal írt felirattal.
A karton felső- és alsó része levágva; ugyanott egykori bergasztás nyomaival.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 22879
15.000 HUF

Ravasz Imre: Szárnyassy Béla (1851 k.-1903) főorvos, bankigazgató, törvényhatósági bizottsági tag

visit (109×67), Arad, ca. 1885
A hátlapon ismeretlen kéz által, kék golyóstollal írt felirattal.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 21948
3.000 HUF

Wippler, Adolf: Buzinkay Gyula (1847-1909) orvos, Győr vm. tiszti főorvosa, honvéd ezredorvos

visit (105×62), Mehádia, ca. 1870
Miklósi-Sikes Csaba: Fényképészek és műtermek Erdélyben [...] c. könyve a fényképész Mehádián létezett műtermét nem jegyzi.
A hátlapon grafitceruzával írva Buzinkay Gyula neve.
Foltokkal, jelentéktelen kopásnyomokkal.

Azonosító: 21924
12.000 HUF

Selle, Hermann: Philipp Galen (1813-1899) német író, orvos

visit (106×61), Potsdam, ca. 1865
A hátlapon ismeretlen kéz által, lila tintával írva Galen neve.
Jelentéktelen kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 21135
36.000 HUF

Csia Sándor (1885-1962) orvos, egészségügyi főtanácsos géppel írt, fekete tintával, sk. aláírt levele nagybaczoni Nagy Vilmos (1884-1976) vezérezredes, miniszter részére “Kegyelmes Uram!” megszólítással

a MÁV igazgatóságának főorvosa fejléces levélpapírján (296×210), Borszék, 1943 VII. 14.
1 levél, 1 beírt oldal.
Tartalom: címzettnek miniszteri székéből való távozása okán való gondolatait, s elismerő szavait tolmácsolja címzettnek, s kíván neki és családjának minden jót.
Vízszintes és függőleges hajtásnyommal, jelentéktelen gyűrődésekkel.

Azonosító: 20796
6.000 HUF

Fehér József: Vérnyomás mérés a Csepeli Erőmű és Üzemek orvosi rendelőjében

90×114, Csepel, 1975
A hátoldalra felragasztott papírlapon géppel irt felirattal.
Jelentéktelen foltokkal.

Azonosító: 20684
1.500 HUF

Várady János belgyógyász, adjunktus fekete tintával írt, sk. aláírt látlelete Herman Lipót (1884-1972) festőművészről

Budapest Székesfőváros Közkórházai fejléces levélpapírján (210×153), Bp., 1944 VIII. 4.
1 levél, 1 beírt oldal.
Vízszintes és függőleges hajtásnyomokkal, jelentéktelen gyűrődésekkel.

Azonosító: 20465
2.000 HUF

[?]: Meczner Ágoston (1818 k.-1898) orvos és neje, szül. Kirchbaum Mária

visit (102×63), h. n., ca. 1865
Az előlapon felragasztott papírcsíkon ismeretlen kéz által, barna tintával írva a pár neve.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 19852
8.000 HUF

Gerster Károly (1859-1940) festő, grafikus barna tintával írt, sk. aláírása

emlékkönyv lapján (107×137), h. n., ca. 1925
A lap másik oldalán Szedő Miklós (1898-1978) orvos, operaénekes grafitceruzával írt, sk. aláírásával.
Jelentéktelen gyűrődésekkel.

Azonosító: 19463
2.000 HUF

Divald K[ároly]: Chyzer Kornél (1836-1909) orvos, balneológus, zoológus

visit (105×65), Eperjes / Tátrafüred  / Bártfafürdő, 1874
Foltokkal, jelentéktelen kopásnyomokkal.

Azonosító: 18624
20.000 HUF

Antall József (1932-1993) orvostörténész, politikus, miniszterelnök géppel írt, fekete filctollal, sk. aláírt levele Pataki Ferenc (1928-2015) szociálpszichológus, pedagógus, az MTA Pszichológiai Kutató Intézet igazgatója részére “Tisztelt Professzor Úr!” megszólítással

a Miniszterelnök fejléces levélpapírján (A4-es méret), Bp., 1990 XI. 27.
1 levél, 1 beírt oldal.
Tartalom: megköszöni címzettnek a Kossuth- és Széchenyi-díj Bizottságban végzett eddigi munkáját, s jelen levelével e tisztsége alól felmenti.
Vízszintes hajtásnyommal, jelentéktelen gyűrődésekkel.

Azonosító: 17822
15.000 HUF

Veress Ferencz: Gámán Béla (1866-1946) orvos

visit (105×61), Kolozsvár, ca. 1867-68
Veress Ferenc 12. versoja, Kincses Károly: Levétetett Veressnél [...] c. könyve szerint.
A bal felső saroknál törésnyomokkal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 17201
8.000 HUF

Veress F[erenc]: Gámán József (1862-1923) kereskedelmi és iparkamarai titkár és testvére, Gámán Béla (1866-1946) orvos

visit (105×61), Kolozsvár, 1870
Veress Ferenc 16. versoja, Kincses Károly: Levétetett Veressnél [...] c. könyve szerint.
Az előlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával datált; a hátlapon ismeretlen kéz által, barna tintával írt, francia nyelvű felirattal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal.

Azonosító: 17146
8.000 HUF