Jelfy Gyula: Habsburg József Ferenc (1895-1957) főherceg, katonatiszt távozik az Akadémiáról

129×178, Bp., ca. 1930-35
A hátoldalon a fényképész bélyegzőjével; ugyanott ismeretlen kezek által, ceruzával írt feliratokkal, valamint későbbi (1943 VI. 16.) sajtóközlés dátumbélyegzőjével.
Kopásnyomokkal, foltokkal, a jobb felső saroknál apró sérüléssel.

Azonosító: 26152
4.500 HUF

Nemeskürty István: Requiem egy hadseregért

Bp., Magvető, (1972)
306 + [4] p.
Első kiadás.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, illusztrált papír védőborítóban.

Azonosító: 26111
2.400 HUF

[?]: gróf Batthyány Lajos (1807-1849) politikus, Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke

visit (105×62), h. n., ca. 1860
Metszetről készült fotó-reprodukció.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 26074
8.000 HUF

[?]: Habsburg József Ferenc (1895-1957) főherceg, katonatiszt a fronton

117×172, valahol a Kárpátokban, ca. 1916
A hátoldalon ismeretlen kezek által, ceruzával írt feliratokkal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal.

Azonosító: 25891
4.500 HUF

[?]: Horthy Miklós (1868-1957) tengernagy, Magyarország kormányzója

229×187, h. n. [Siófok], 1919 – ca. 1939
Az előoldalon ismeretlen kéz által, kék ceruzával írt felirattal.
Jelentéktelen foltokkal.

Azonosító: 25889
8.000 HUF

[?]: Habsburg József (1872-1962) főherceg, tábornagy, Magyarország kormányzója 1890-1918 közötti fényképeinek tablóképe /2 db./

228×187 (a felragasztott 11 fénykép ca. 67×52), h. n., XX. század első fele
Az előoldalakon ismeretlen kéz által, kék ceruzával írt feliratokkal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal.

Azonosító: 25865
12.000 HUF

Auerbach Miksa: Boros Béni (1839-1896) mérnök, politikus, vasúti igazgató

visit (103×64), Arad, ca. 1875
A hátlapon ismeretlen kéz által, barna tintával írt felirattal.
A kép jobb felső sarkánál apró hiánnyal.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 25727
4.500 HUF

Sass: Habsburg József Ferenc (1895-1957) főherceg, katonatiszt felesége, Anna (1903-1976) szász hercegnő és mások társaságában a Közjótékonysági Egyesület jótékonycélú teadélutánján

174×233, Bp., 1935
A hátoldalon a fényképész bélyegzőjével, sajtóközlésre vonatkozó feliratokkal, valamint felragasztott papírlapon nyomtatott szöveggel, miszerint a képen még látható: Thordai Lajos (1881-1942) székesfővárosi tanácsnok és felesége Tellár Mary, Bonnet Ferenc Józsefné, valamint Vezér Károly (1884-1950) főjegyző.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 25712
5.000 HUF

Kardos: Barabás Béla (1855-1934) jogász, író, politikus

Bp., 1916
A kép jobb alsó sarkában a műterem szárazbélyegzőjével.
A hátoldalon Barabás Béla barna tintával írt, aláírt, sk. ajánlásával Szalay József (1870-1937) könyvgyűjtő, író, rendőrfőkapitány részére.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 25529
20.000 HUF

Koller ut[óda] Szenes [Adolf]: Bourbon-pármai Zita (1892-1989) osztrák császárné és magyar királyné

Bp., 1916
Jelentéktelen kopásnyomokkal.

Azonosító: 25487
3.600 HUF

Marczali Henrik (1856-1940) történetíró, tanár barna tintával írt, aláírt, sk. levele Keményfy K. Dániel (1866-1935) ferences részére “Nagyságos és főtisztelendő uram!” megszólítással

175×114 mm.-es papírlapon, Bp., 1917 VII. 8.
1 levél, 1 beírt oldal.
Tartalom: sajnálkozik, hogy felesége betegsége miatti elutazása okán csak most van alkalma címzettnek megköszönni munkája során nyújtott segítségét.
Vízszintes hajtásnyommal.

Azonosító: 25481
4.000 HUF

Erdődi Mihály: Horthy Miklós (1868-1957) tengernagy, Magyarország kormányzója

170×122, Bp., 1942
A hátoldalon a fényképész bélyegzőjével; ugyanott ismeretlen kéz által, kék ceruzával írt felirattal, valamint dátumbélyegzőkkel.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 25457
8.000 HUF

Takáts Sándor (1860-1932) piarista tanár, író, művelődéstörténész fekete tintával írt, aláírt, sk. levele Keményfy K. Dániel (1866-1935) ferences részére “Igen tisztelt főtisztelendő Úr!” megszólítással

204×128, Bp., ca. 1895
2 levél, 2 beírt oldal.
Tartalom: köszöni címzettnek felkérését, és egyben jelzi, hogy annak vállalásai miatt nem tud eleget tenni, de ezt a későbbiekben kilátásba helyezi. Kérdezi, hallott-e Károlyi Sándor “Providentia Dei” című, kéziratban lévő munkájáról, melyet röviden jellemez, és egyben igéretet tesz bevezető és jegyzetek írására, amennyiben a téma címzettet érdekelné.
Vízszintes hajtásnyommal.

Azonosító: 25455
8.000 HUF

Makkai János: Politika-isten rabságában

(Bp.), Szerző, (1943)
400 p.
Egyetlen kiadás.
A címlapon Makkai János kék tintával írt, aláírt, sk. ajánlásával Mikecz Ödön (1894-1965) ügyvéd, főispán, miniszter részére.
A 71/72. oldal alsó negyede hiányzik.
Kiadói, kissé kopott félvászon kötésben.

Azonosító: 25451
30.000 HUF

[?; Henri Le Lieure fényképéről]: Kossuth Lajos (1802-1894) jogász, politikus, Magyarország kormányzója

334×241, h. n., ca. 1920-40
Henri Le Lieure Torinóban, 1859-ben készült felvételének másolata.
A karton jobb alsó sarkában kis törésnyommal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 25449
20.000 HUF

Kossuth Lajos (1802-1894) jogász, politikus, Magyarország kormányzója részére címzett levélboríték

Columbo (USA), 1877
Postai bélyegzőkkel.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 25439
12.000 HUF

Schaeffer: Habsburg József Ferenc (1895-1957) főherceg, katonatiszt átveszi a csarkészlányok virágcsokrát Margit hercegnő cserkészzé avatásának alkalmából

118×180, Bp., 1934 VIII.
A hátoldalon a fényképész bélyegzőjével; ugyanott ismeretlen kezek által, ceruzával írt feliratokkal.
A képen többek között látható még Szendy Károly (1885-1953) jogász, polgármester és báró Boyér főtisztelendő látható.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 25437
6.000 HUF

[?]: Rónay Ernő (1852-1913) képviselő, törvényszéki elnök

promenade (177×109), h. n., ca. 1905
A hátlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írt felirattal.
A kép alja és teteje levágva.
A karton vízszintesen félbevágva.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 25427
3.000 HUF

Szántó, F.: herceg Ludovico Chigi Albani della Rovere (1866-1951) a Máltai Lovagrend nagymestere és Habsburg József (1872-1962) főherceg, tábornagy, Magyarország kormányzója a Hősök Terén koszorúz a Rend jubileumi ünnepsége alkalmából

119×163, Bp., 1938
A hátoldalon a fényképész bélyegzőjével, ceruzás feljegyzésekkel, és felragasztott papírcsíkokon gépelt, illetve nyomtatott felirattal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 25370
12.000 HUF

Kallós Oszkár: Croy-Dülmen Izabella (1856-1931) német hercegnő, magyar főhercegné, amatőr fényképész

240×180, Bp., ca. 1915
A hátoldalon a fényképész bélyegzőjével; ugyanott ismeretlen keze által, ceruzával, illetve kék tintával írt felirattal.
Jelentéktelen foltokkal.

Azonosító: 25316
12.000 HUF

Paskai László (1927-2015) esztergomi érsek meghívókártyája Áder János (1959) politikus, Magyarország köztársasági elnöke és felesége, Herczegh Anita (1964) bíró részére /2 db./

108×200 mm.-es kartonlapokon, 2001
Tartalom: a Szent Korona Esztergomba történő szállítása alkalmából rendezendő ebédre invitálja címzetteket.

Azonosító: 25290
6.000 HUF

Mészáros János (1873-1947) kanonok, Albrecht főherceg nevelője (1903-1916) barna tintával írt, aláírt, sk. képeslapja Habsburg Albrecht (1897-1955) főherceg, politikus részére

Alsótátrafüred, 1906 VIII. 13.
Hosszúcímzésű lap.
Postán futott.
Tartalom: köszöni címzett levelét, s üdvözli a pénteki viszontlátásig is.
Jelentéktelen kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 25288
8.000 HUF

Magyar Film Iroda: Adolf Hitler (1889-1945) német vezér és birodalmi kancellár Horthy Miklós (1868-1957) tengernagy, Magyarország kormányzója társaságában

129×161, h. n. [Kiel], 1938
A hátlapon a MFI bélyegzőjével, valamint ceruzás, sajtóközlésre vonatkozó feliratokkal.
A jobb alsó saroknál kis hiánnyal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal, a bal alsósaroknál törésnyomokkal.

Azonosító: 25251
10.000 HUF

Szőke Sándor, dr.: Dombóvár

Bp., k. n., 1971
220 p. + 26 t. + 2 kihajtható melléklet.
Dombai István előszavával.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, kopott papír védőborítóban.

Azonosító: 25249
3.000 HUF

Brunhuber [Béla]: Gömbös Gyula (1886-1936) katonatiszt, politikus, miniszterelnök

151×112, Bp., 1928
A kép jobb alsó sarkában a fényképész szárazbélyegzőjével; a hátlapon bélyegzőjével.
Gömbös hivatalos fényképe honvédelmi államtitkárrá való kinevezése (1928 IX. 5.) után.
Jelentéktelen foltokkal.

Azonosító: 25234
36.000 HUF