Csicsery-Rónay István: Saláta Kálmán (Történelmi dokumentumdráma / Három felvonásban)

Washington D. C., Occidental Press, 1984
91 + [5] p.
Első kiadás.
Kiadói, illusztrált papírkötésben.

Azonosító: 26635
2.000 HUF

Kallós Oszkár: Horthy Miklós (1868-1957) tengernagy, Magyarország kormányzója csoportképen

206×277, Bp., ca. 1925
A hátoldalon a fényképész bélyegzőjével, valamint ismeretlen kéz által, ceruzával írt feliratokkal.
A kormányzó alakja sajtóközlés okán körbefestve.
A képen többek között József főherceg neje Wittelsbach Auguszta (1875-1964) bajor hercegnő, Habsburg József (1872-1962) főherceg, tábornagy, Magyarország kormányzója, Croy-Dülmen Izabella (1856-1931) német hercegnő, magyar főhercegné, amatőr fényképész, Ripka Ferenc (1871-1944) politikus, Budapest főpolgármestere, Csernoch János (1852-1927) érsek, bíboros hercegprímás, Habsburg József Ferenc (1895-1957) főherceg, katonatiszt, Horthy Miklósné Purgly Magdolna (1881-1959) kormányzónévalamint Janky Kocsárd (1868-1954) lovassági tábornok, a Honvédség főparancsnoka látható.
A sarkoknál enyhe törésnyommal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 26612
15.000 HUF

Keglovich Emil: Kelemen Béla (1863-1944) ügyvéd, politikus, miniszter, Baráth Kálmán (1855 k.-1914) honvéd őrnagy, és Gyuritza Sándor (1859-1936) orvos


muschel cabinet (106×106), Szeged, ca. 1895
A hátlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írt felirattal.
Két sarkon rajzszög által okozott apró sérüléssel.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 26599
6.000 HUF

[?]: Habsburg József (1872-1962) főherceg, tábornagy, Magyarország kormányzója gróf Andrássy Géza (1856-1938) politikus, nagybirtokos és mások társaságában

180×240, h. n., 1929
A hátoldalon a Képes Pesti Hirlap bélyegzőjével, valamint ismeretlen kéz által, ceruzával írt feliratokkal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 26541
12.000 HUF

Maskin, N. A.: Az ókori Róma története

Bp., Tankönyvkiadó, 1951
[2] + 578 + [2] p. + 47 t.
Fordította: Borzsák István és Harmatta János.
Kiadói, kissé kopott papírkötésben.

Azonosító: 26521
3.000 HUF

Szergejev, V. Sz.: Az ókori Görögország története

Bp., Tankönyvkiadó, 1951
427 + [1] p. + 43 t. + 4 kihajtható melléklet.
Fordította: Borzsák István, Gyóni Mátyás, Harmatta János, Szabó Árpád.
A képanyagot Szilágyi János György állította össze.
A 198/199. oldalnál lévő melléklet szakadt, hiányos.
Kiadói, kissé kopott és szakadozott papírkötésben.

Azonosító: 26519
3.000 HUF

Hérodotosz: A görög-perzsa háború (Részletek)

Bp., Gondolat, 1967
491 + [5] p.
Megjelent 2700 példányban.
Fordította: Terényi István.
A fordítást az eredetivel egybevetette és az utószót írta: Ferenczy Endre.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, illusztrált papír védőborítóban.

Azonosító: 26344
4.500 HUF

[?]: Habsburg Ferenc József (1830-1916) osztrák császár és magyar király

Wien, ca. 1910-16
R. Lechner kiadása.
Kopott, foltos lap.

Azonosító: 26320
1.000 HUF

Nemeskürty István: Ez történt Mohács után (Tudósítás a magyar történelem tizenöt esztendejéről 1526-1541)

Bp., Szépirodalmi, 1966
348 + [4] p.
Első kiadás.
A szennycímlapon Nemeskürty István kék golyóstollal írt, datált (1966 X. 15.), aláírt, sk. ajánlásával Thurzó Sándor részére.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, kissé szakadozott és hiányos, illusztrált papír védőborítóban.

Azonosító: 26229
3.600 HUF

[?]: Habsburg József (1872-1962) főherceg, tábornagy, Magyarország kormányzója, gróf Klebelsberg Kunó (1875-1932) politikus, miniszter és Habsburg József Ferenc (1895-1957) főherceg, katonatiszt

229×188, h. n. [Bp.], ca. 1930
Az előoldalon ismeretlen kéz által, kék ceruzával írt felirattal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 26182
8.000 HUF

Irisz: Habsburg József Ferenc (1895-1957) főherceg, katonatiszt

239×180, Bp., ca. 1940
A jobb alsó sarokban a műterem kék tintával írt cégjelzésével.
A hátoldalon ismeretlen kéz által, kék grafitceruzával írt felirattal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 26164
8.000 HUF

Jelfy Gyula: Habsburg József Ferenc (1895-1957) főherceg, katonatiszt távozik az Akadémiáról

129×178, Bp., ca. 1930-35
A hátoldalon a fényképész bélyegzőjével; ugyanott ismeretlen kezek által, ceruzával írt feliratokkal, valamint későbbi (1943 VI. 16.) sajtóközlés dátumbélyegzőjével.
Kopásnyomokkal, foltokkal, a jobb felső saroknál apró sérüléssel.

Azonosító: 26152
4.500 HUF

Nemeskürty István: Requiem egy hadseregért

Bp., Magvető, (1972)
306 + [4] p.
Első kiadás.
Kiadói vászonkötésben, eredeti, illusztrált papír védőborítóban.

Azonosító: 26111
2.400 HUF

[?]: gróf Batthyány Lajos (1807-1849) politikus, Magyarország első alkotmányos miniszterelnöke

visit (105×62), h. n., ca. 1860
Metszetről készült fotó-reprodukció.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 26074
8.000 HUF

[?]: Habsburg József Ferenc (1895-1957) főherceg, katonatiszt a fronton

117×172, valahol a Kárpátokban, ca. 1916
A hátoldalon ismeretlen kezek által, ceruzával írt feliratokkal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal.

Azonosító: 25891
4.500 HUF

[?]: Horthy Miklós (1868-1957) tengernagy, Magyarország kormányzója

229×187, h. n. [Siófok], 1919 – ca. 1939
Az előoldalon ismeretlen kéz által, kék ceruzával írt felirattal.
Jelentéktelen foltokkal.

Azonosító: 25889
8.000 HUF

[?]: Habsburg József (1872-1962) főherceg, tábornagy, Magyarország kormányzója 1890-1918 közötti fényképeinek tablóképe /2 db./

228×187 (a felragasztott 11 fénykép ca. 67×52), h. n., XX. század első fele
Az előoldalakon ismeretlen kéz által, kék ceruzával írt feliratokkal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal.

Azonosító: 25865
12.000 HUF

Auerbach Miksa: Boros Béni (1839-1896) mérnök, politikus, vasúti igazgató

visit (103×64), Arad, ca. 1875
A hátlapon ismeretlen kéz által, barna tintával írt felirattal.
A kép jobb felső sarkánál apró hiánnyal.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 25727
4.500 HUF

Sass: Habsburg József Ferenc (1895-1957) főherceg, katonatiszt felesége, Anna (1903-1976) szász hercegnő és mások társaságában a Közjótékonysági Egyesület jótékonycélú teadélutánján

174×233, Bp., 1935
A hátoldalon a fényképész bélyegzőjével, sajtóközlésre vonatkozó feliratokkal, valamint felragasztott papírlapon nyomtatott szöveggel, miszerint a képen még látható: Thordai Lajos (1881-1942) székesfővárosi tanácsnok és felesége Tellár Mary, Bonnet Ferenc Józsefné, valamint Vezér Károly (1884-1950) főjegyző.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 25712
5.000 HUF

Kardos: Barabás Béla (1855-1934) jogász, író, politikus

Bp., 1916
A kép jobb alsó sarkában a műterem szárazbélyegzőjével.
A hátoldalon Barabás Béla barna tintával írt, aláírt, sk. ajánlásával Szalay József (1870-1937) könyvgyűjtő, író, rendőrfőkapitány részére.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 25529
20.000 HUF

Koller ut[óda] Szenes [Adolf]: Bourbon-pármai Zita (1892-1989) osztrák császárné és magyar királyné

Bp., 1916
Jelentéktelen kopásnyomokkal.

Azonosító: 25487
3.600 HUF

Marczali Henrik (1856-1940) történetíró, tanár barna tintával írt, aláírt, sk. levele Keményfy K. Dániel (1866-1935) ferences részére “Nagyságos és főtisztelendő uram!” megszólítással

175×114 mm.-es papírlapon, Bp., 1917 VII. 8.
1 levél, 1 beírt oldal.
Tartalom: sajnálkozik, hogy felesége betegsége miatti elutazása okán csak most van alkalma címzettnek megköszönni munkája során nyújtott segítségét.
Vízszintes hajtásnyommal.

Azonosító: 25481
4.000 HUF

Erdődi Mihály: Horthy Miklós (1868-1957) tengernagy, Magyarország kormányzója

170×122, Bp., 1942
A hátoldalon a fényképész bélyegzőjével; ugyanott ismeretlen kéz által, kék ceruzával írt felirattal, valamint dátumbélyegzőkkel.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 25457
8.000 HUF

Takáts Sándor (1860-1932) piarista tanár, író, művelődéstörténész fekete tintával írt, aláírt, sk. levele Keményfy K. Dániel (1866-1935) ferences részére “Igen tisztelt főtisztelendő Úr!” megszólítással

204×128, Bp., ca. 1895
2 levél, 2 beírt oldal.
Tartalom: köszöni címzettnek felkérését, és egyben jelzi, hogy annak vállalásai miatt nem tud eleget tenni, de ezt a későbbiekben kilátásba helyezi. Kérdezi, hallott-e Károlyi Sándor “Providentia Dei” című, kéziratban lévő munkájáról, melyet röviden jellemez, és egyben igéretet tesz bevezető és jegyzetek írására, amennyiben a téma címzettet érdekelné.
Vízszintes hajtásnyommal.

Azonosító: 25455
8.000 HUF

Makkai János: Politika-isten rabságában

(Bp.), Szerző, (1943)
400 p.
Egyetlen kiadás.
A címlapon Makkai János kék tintával írt, aláírt, sk. ajánlásával Mikecz Ödön (1894-1965) ügyvéd, főispán, miniszter részére.
A 71/72. oldal alsó negyede hiányzik.
Kiadói, kissé kopott félvászon kötésben.

Azonosító: 25451
30.000 HUF