Kallós Oszkár: Horthy Miklós (1868-1957) tengernagy, Magyarország kormányzója csoportképen

206×277, Bp., ca. 1925
A hátoldalon a fényképész bélyegzőjével, valamint ismeretlen kéz által, ceruzával írt feliratokkal.
A kormányzó alakja sajtóközlés okán körbefestve.
A képen többek között József főherceg neje Wittelsbach Auguszta (1875-1964) bajor hercegnő, Habsburg József (1872-1962) főherceg, tábornagy, Magyarország kormányzója, Croy-Dülmen Izabella (1856-1931) német hercegnő, magyar főhercegné, amatőr fényképész, Ripka Ferenc (1871-1944) politikus, Budapest főpolgármestere, Csernoch János (1852-1927) érsek, bíboros hercegprímás, Habsburg József Ferenc (1895-1957) főherceg, katonatiszt, Horthy Miklósné Purgly Magdolna (1881-1959) kormányzónévalamint Janky Kocsárd (1868-1954) lovassági tábornok, a Honvédség főparancsnoka látható.
A sarkoknál enyhe törésnyommal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 26612
15.000 HUF

Blaho és Lányi: Mózes Mihály (1855-1925) unitárius lelkész

visit (104×60), h. n. [Abrudbánya?], ca. 1880
A hátlapon ismeretlen kéz által, fekete tintával írt, datált (nyilvánvalóan tévesen) felirattal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.
Hozzá tartozik: Szabó Sándor: Mózes Mihályné
visit (105×66), h. n. [Belényes?], ca. 1880
A hátlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írt felirattal.
A karton alja kissé levágva.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 26556
8.000 HUF

Rott Nándor (1869-1939) püspök fekete tintával írt, aláírt, sk. levelezőlapja Keményfy K. Dániel (1866-1935) ferences részére

Bp., 1916 IX. 11.
Postán futott (Bp., 1916 IX. 12.) lap.
Tartalom: előadás ügyében jelzi az alkalmas időpontokat és elfoglaltságát címzettnek.
Jelentéktelen foltokkal.

Azonosító: 26452
3.000 HUF

Hegyi Dolores: A görög Apollón-kultusz

Bp., Akadémiai, (1998)
127 + [1] p.
Első kiadás.
A könyv az Apolló Könyvtár 19. kötete.
Kiadói, illusztrált papírkötésben.

Azonosító: 26430
2.000 HUF

Hess, Fridolin: (ismeretlen) férfi

visit (104×61), Temesvár, ca. 1880
A hátlapon a férfi barna tintával írt, sk. ajánlásával.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 26409
1.200 HUF

Uher [Ödön]: Walter Gyula (1855-1929) püspök

314×229, h. n. [Bp.], ca. 1915-20
A kép alatt Uher grafuitceruzával írt, sk. aláírásával.
A hátlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írt felirattal.
Kopott, foltos, a kartonon vízszintes törésnyommal.

Azonosító: 26399
4.500 HUF

Dunky [Ferenc és Kálmán] Fivérek: Bálinth József

visit (106×67), Kolozsvár, 1895
A hátlapon Bálinth József barna tintával írt, datált (1895 IX. 30.), aláírt, sk. ajánlásával.
Jelentéktelen kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 26337
1.500 HUF

[?]: Mécs László (1895-1978) szerzetes, költő

88×57, h. n., ca. 1940
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 26119
2.000 HUF

Szimonidesz Lajos: Jézus Krisztus a Harmadik Birodalomban ((A most vitatott kérdések – A régi Jézus élete-kutatás – A kutatás további lehetőségei és várható eredményei)

(Bp.), Rekord, [1937]
391 + [1] p.
Első kiadás.
A címlapon egykori tulajdonosi (grafitceruzás) névaláírással.
Kiadói, aranyozott vászonkötésben.

Azonosító: 26006
6.000 HUF

Bertel & Pietzner: (ismeretlen) nő

visit (107×66), Salzburg, ca. 1905
Jelentéktelen kopásnyomokkal.

Azonosító: 25996
2.000 HUF

Takáts Sándor (1860-1932) piarista tanár, író, művelődéstörténész fekete tintával írt, aláírt, sk. levele Keményfy K. Dániel (1866-1935) ferences részére “Igen tisztelt főtisztelendő Úr!” megszólítással

204×128, Bp., ca. 1895
2 levél, 2 beírt oldal.
Tartalom: köszöni címzettnek felkérését, és egyben jelzi, hogy annak vállalásai miatt nem tud eleget tenni, de ezt a későbbiekben kilátásba helyezi. Kérdezi, hallott-e Károlyi Sándor “Providentia Dei” című, kéziratban lévő munkájáról, melyet röviden jellemez, és egyben igéretet tesz bevezető és jegyzetek írására, amennyiben a téma címzettet érdekelné.
Vízszintes hajtásnyommal.

Azonosító: 25455
8.000 HUF

Schaeffer: Habsburg József Ferenc (1895-1957) főherceg, katonatiszt átveszi a csarkészlányok virágcsokrát Margit hercegnő cserkészzé avatásának alkalmából

118×180, Bp., 1934 VIII.
A hátoldalon a fényképész bélyegzőjével; ugyanott ismeretlen kezek által, ceruzával írt feliratokkal.
A képen többek között látható még Szendy Károly (1885-1953) jogász, polgármester és báró Boyér főtisztelendő látható.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 25437
6.000 HUF

özv[egy] Hegedüs Sándorné: Halmay József pusztavacsi plébános

cabinet (166×108), Szentes, ca. 1905
A hátlapon ismeretlen kéz által, barna tintával írt felirattal.
Kopott kártya, foltokkal.

Azonosító: 25349
2.000 HUF

Paskai László (1927-2015) esztergomi érsek meghívókártyája Áder János (1959) politikus, Magyarország köztársasági elnöke és felesége, Herczegh Anita (1964) bíró részére /2 db./

108×200 mm.-es kartonlapokon, 2001
Tartalom: a Szent Korona Esztergomba történő szállítása alkalmából rendezendő ebédre invitálja címzetteket.

Azonosító: 25290
6.000 HUF

Mészáros János (1873-1947) kanonok, Albrecht főherceg nevelője (1903-1916) barna tintával írt, aláírt, sk. képeslapja Habsburg Albrecht (1897-1955) főherceg, politikus részére

Alsótátrafüred, 1906 VIII. 13.
Hosszúcímzésű lap.
Postán futott.
Tartalom: köszöni címzett levelét, s üdvözli a pénteki viszontlátásig is.
Jelentéktelen kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 25288
8.000 HUF

[?]: Horthy Miklós (1868-1957) tengernagy, Magyarország kormányzója felesége, Purgly Magdolna (1881-1959), Vass József (1877-1930) nagyprépost, miniszter, Dréhr Imre (1889-1936) közgazdász, államtitkár és mások társaságában

180×240, h. n., 1928 V. 26.
A hátoldalon ismeretlen kezek által írt, ceruzás feliratokkal.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 25029
10.000 HUF

[?]: Horthy Miklós (1868-1957) ellentengernagy, Magyarország kormányzója fogadja az Eucharisztikus kongresszusra érkező Eugenio Pacelli (XII. Pius, 1876-1958) pápát

239×179, h. n. [Bp.], 1938 V.
A hátlapon sajtóközlésre utaló, ceruzás felirattal és dátumbélyegzővel; utóbbi szerint jelen képet Pacelli pápává történt választása alkalmából közölték, 1939 III. 4.-én.
Jelentéktelen gyűrődésekkel és foltokkal.

Azonosító: 24864
3.000 HUF

gróf Zichy Ludovika (1866-1946) jótékonysági mozgalmár, a Pécsi Oltár Egyesület elnöke barna tintával írt, aláírt, sk. levele Keményfy K. Dániel (1866-1935) ferences részére “Mélyen tisztelt Plébános Uram!” megszólítással

174×113 mm.-es levélpapíron, Szabadbattyán, 1890 VI. 1.
2 levél, 4 beírt oldal.
Tartalom: címzettől a “Betegek könyve” két példányát kéri a Székesfehérvári Kórház és a fegyencek részére fentartott kóroda részére, s ezért cserébe mellékel két forintot, kérve, hogy amennyiben az összeg több, azt címzett neki jelezze.
Vízszintes hajtásnyommal.

Azonosító: 24862
3.000 HUF

Graf Rudolf: Jablonszky József teológus hallgató

visit (107×67), Eger, ca. 1905
A hátlapon Jablonszky József barna tintával írt, aláírt, sk. ajánlásával.
Kopott, foltos kártya.

Azonosító: 24752
1.200 HUF

Creifelds, Th.: az épülő Kölni Dóm

cabinet (167×105), Cöln, ca. 1875
A hátlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával írt felirattal, valamint felragasztott címkével.
A karton jobb széle levágva.
Jelentéktelen kopásnyomokkal és foltokkal.

Azonosító: 24676
20.000 HUF

Pekár Sándor: Kollárcsik István (1796 k.-1869) római katolikus püspök

visit (100×63), Rozsnyó, ca. 1860
Festményről készült fotó reprodukció.
A hátlapon a fényképész bélyegzőjével; ugyanott ismeretlen kéz által, barna tintával írt felirattal.
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 24670
3.000 HUF

Pete [Gyula]: Szabó József katolikus pap

secession (120×58), Székesfehérvár, 1909
A hátlapon Szabó József barna tintával írt, datált (1909 X. 20.), aláírt, sk. ajánlásával.
Kopott, foltos kártya.

Azonosító: 24584
1.200 HUF

Révai: (ismeretlen) társaság, valószínű érettségi alkalmából

cabinet (112×161), Bp., ca. 1890
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 24563
2.000 HUF

[?]: a Jendrassik-család tagjai az Élettani Intézet előtt

salon (248×167), h. n. [Bp.], ca. 1890
A hátlapon ismeretlen kéz által, grafitceruzával, illetve kék golyóstollal írt felirattal, miszerint a képen látható: Jendrassik Alfréd (1866-1932) építészmérnök, Kiss Kornélné szül. Jálics Auguszta (1830 k.-1908), Ortvay Tivadar (1843 k.-1916) szentszéki ülnök, címzetes apát, Jendrassik Ernőné szül. Kiss Ilona (1865 k.-1908), Jendrassik Jenőné szül. Fluck Ilona (1836 k.-1907), valamint a gyermekként elhunyt Jendrassik Ilonka (?-1893).
Kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 24413
5.000 HUF

Záhor Lipót: (ismeretlen) nő

visit (107×65), Eger, ca. 1875-80
Jelentéktelen kopásnyomokkal, foltokkal.

Azonosító: 24287
2.400 HUF