Tudnivalók

I. A TÉTELEK LEÍRÁSA
A leírásban közölt adatok mindig a konkrét tárgyra vonatkoznak.
Példának okáért: egy Blaha Lujza képeslapnál az 1905-ös évszám szerepel, az a lap készítésének (feltehető) ideje; azt nem, vagy csak esetlegesen jelezzük, hogy a fénykép a színésznőről, amit a példaként felhozott képeslapon kiadtak, esetleg jóval korábban, pl. 1885 körül készült.
A méretre vonatkozó adatok mindig “magasság x szélesség” értendők.
1. “Öreg fotók” kategória: A címben a fotós nevét – ha az általunk ismert – és a kép “címét” adjuk meg. A fényképész esetében a képen nem szereplő neve(ke)t “[ ]“-ben közöljük.
A tétel leírásban először a formátum nevét, utána “( )”-ben a milliméterben mért, a tárgy egészére vonatkozó méretét közöljük, utána a helységnev(ek)et – ha képen nem szerepel, ezt szintén “[ ]“-ben – végül a készülésének idejét adjuk meg. Amennyiben a helység neve idegen nyelven szerepel a fényképen illetve kartonon, a magyar megfelelőjét “( )”-ben megjegyezzük; több helység esetén azokat “/”-el választjuk el egymástól.
A leírás további részében közlünk a tárgyra, a fényképész(ek)re, és az ábrázolt személy(ek)re/épület(ek)re stb. vonatkozó információkat, a lehető legrövidebben és lényegretörőbben. Általánosan közismert személyek életrajzát nem, vagy csak vázlatosan ismertetjük.
A leírás végén megemlítjük a tétel állapotát, hibáit.
Amennyiben a versoról képet nem közlünk, azon nyomtatott szöveg, grafika nem található.
2. “Fotó-képeslapok” kategória: A leírás a címre vonatkozóan megegyezik az 1. pontban közöltekkel.
A leírásban csak a képeslap készítésének (vélhető) idejét adjuk meg, helységnevet és egyéb információt csak esetlegesen.
3. “Egyebek” kategória: Ebbe a kategóriába mindenféle vegyes papírrégiség, elsősorban kéziratok, dedikált, aláírt könyvek, valamint az első két kategóriába nem sorolható, fényképezéssel kapcsolatos emlékek tartoznak bele.
A leírás is ezeknek megfelelően alakul(hat); ha adva van méret, az minden esetben milliméterben értendő.

II. VÁSÁRLÁS
Utánvétre nem tudunk lehetőséget biztosítani! Amennyiben a postán való kézbesítést választja, kérjük, utalja át a termék ellenértékét az UniCredit Bank 10918001-00000037-28630009 számú bankszámlánkra. Az utalást követő 24 órában, de legkésőbb az azt követő 72 órán belül a termék(ek)et ajánlva postázzuk az Ön címére.
Antikváriumban való személyes átvétel esetén – hétvégék és ünnepnapok kivételével – a termék(ek)et 48 órán belül a helyszínre szállítjuk. Az(oka)t az Atticus Antikvárium (1075 Budapest, Asbóth u. 19.), vagy Babel (1055 Bp., Honvéd u. 18.) antikvárium nyitvatartási idejében veheti kézhez. Amennyiben a vásárolt tétel(eke)t 30 napon belül nem veszi át, az újraértékesítés jogát fenntartjuk magunknak, és rendelését töröljük.
A vásárlás folyamata:
Kattintson a megvásárolni kívánt termék alatt látható “kosárba” gombra, majd – ha több terméket nem kíván vásárolni – a jobb felső sarokban látható “kosár” feliratra.
Itt meg tudja tekinteni a kosár tartalmát, majd nyomja meg a “tovább” gombot; amennyiben a (valamelyik) terméket mégsem kívánná megvenni, a “mennyiség” rublika alatt látható “töröl” gombbal kiveheti kosarából.
Az ezutáni 1. számú lépésben a rendszer felajánla Önnek a regisztráció lehetőségét, ha ezt megtette, vagy nem kívánja megtenni, nyomja meg a “tovább” gombot.
A 2. pontban adja meg adatait – csak a csillagozott rovatok kitöltése kötelező, majd nyomja meg a “tovább” gombot.
A 3. pontban, amennyiben a postai utat választja, adja meg a címét, ha az nem egyezik a számlázási címmel, és kattintson a “tovább” gombra.
A 4. pontban választhat, hogy személyesen, vagy postai úton kívánja átvenni a megrendelt termék(ek)et, és nyomja meg a “tovább” gombot.
Az 5. pontban fizetési módot választhat, és a “tovább” gombbal folytathatja a vásárlást; (a “fizetés személyes átvételkor”-t postán való kézbesítés esetén kérjük, ne jelölje meg!)
A 6. pontban megtekintheti még egyszer kosarának tartalmát és az addigiakat, ezt követően nyomja meg a “tovább” gombot.
A 7., utolsó pontban áttekintést kap a rendeléséről; a “feltételek elfogadásá”-t jelölje meg, ha el kívánja előtte olvasni őket, kattintson az “Adatvédelem és biztonságpolitika” feliratra. Vásárlását ezt követően a “megrendelem” gomb megnyomásával realizálja; ezután megtekintheti az összegző lapot rendeléséről. Ha ezt megtette, kattintson a bal felső sarokban a “Befejeztem a vásárlást” feliratra.

III. KERESÉS
A honlap jobb felső sarkában bármely beírt szóra, kifejezésre kereshet. Javasoljuk az egyszavas keresést. Pl. személyek esetén csak vezetéknévvel.

IV. AZ ARCHIVUM
Archívumunk folyamatosan bővülő adatbázis.
1. Recto-verso katalógus: Kísérletet tesz arra, hogy – kártyáik cégjelzései, grafikái alapján – digitálisan feltérképezze a Magyarországon kb. 1920-ig létezett fényképészeket, műtermeket. Szakács Margit alapvető műve képeket a elő- és hátlapokról – érthető okokból – nem közöl, és számos esetben kiegészíthető. Elsősorban a gyűjtők, szakemberek számára kíván segítséget nyújtani, így a képekhez leírásokat, kommentárokat nem tartalmaz. A kartonokat egy cégen, társuláson belül igyekszik időrendben hozni, ahol ezeknek sorrendbelisége megállapítható. Helységnevek után nem, csak a fényképészek, műtermek neve alapján (melyek ABC sorrendben találhatóak) lehet keresni benne.
2. Műtermek ábrázolásai: Sok esetben már a hatvanas években, de főleg a századfordulón egyes műtermek grafikája feltűnik a kartonok verso-grafikáján. Adatbázisunk ezeknek képeit közli, a teljes hátlapok és a műterem rajzának azokon való elhelyezkedése az 1. pontban jelzett adatbázisban tekinthető meg.

V. HIVATKOZOTT IRODALOM ADATAI
- “Baráti emlékül – Jókai Mór” (Jókai Mór összes fényképe (ikonográfia))
Összeállította és az előszót írta: E. Csorba Csilla
Bp., Népművelési Propaganda Iroda, 1981
- Farkas Zsuzsa:
Embermásoló (Borsos József festőművész fényképeinek története)
Kecskemét, Magyar Fotográfiai Múzeum, 2009
- Fejér Zoltán:
Adalékok Vác fotótörténetéhez I. rész (Műtermek a városban 1868-1918 között)
Vác, Dunakanyar Fotóklub, 1994
- Kincses Károly:
Levétetett Veressnél, Kolozsvárt
Bp., Magyar Fotográfiai Múzeum – VIPress Kft., 1993
- Miklósi-Sikes Csaba:
Fényképészek és műtermek Erdélyben 1839-1916 (Tanulmány és okmánytár)
Székelyudvarhely, Haáz Rezső Alapítvány, 2001
- Nagy István:
A győri fotográfia 150 éve
Győr, (Pro-PRESS BT.), 1994
- Szabó Anna Viola:
Gondy és Egey fényképészeti műintézete Debrecenben (Retusált fénykép)
[Kecskemét - Debrecen], Magyar Fotográfiai Múzeum – Déri Múzeum, 2008
- Szakács Margit:
Fényképészek és fényképészműtermek Magyarországon (1840-1945)
( – Adalékok a Magyar Nemzeti Múzeum Történeti Fényképtárának gyűjteményéből – )
Bp., Magyar Nemzeti Múzeum, 1997

VI. RÖVIDÍTÉSEK LAJSTROMA
Bp. ———————– Budapest
c. ——————————- című
ca. —————  circa, körülbelül
h. n. ——————— hely nélkül
pl. —————————- például
sk. ———————– saját kezű
szül. ———————– született